Понеділок Григорій Володимирович

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

Науковi дослiдження стосуються теорiї конденсованих i структурно невпорядкованих систем, а також методу функцiонального iнтегрування.

Навчальні дисципліни

Публікації

Вибрані публікації:

 1. Вакарчук И.А., Понедилок Г.В., Рудавский Ю.К. Теория жидких магнетиков. ТМФ т. 58, N3 445-460
  (1984)
 2. Vakarchuk, I. A., Rudavskii, Y. K., Ponedilok, G. V, Free Energy of the Amorphous Ferromagnets with
  Heisenberg Exchange Interaction and Liquid-Like Disorder. Phys. Stat. Sol. (b), vol. 128, 231-242 (1985);
 3. Ponedilok, G. V., Savenko, V. P., Magnetization and Critical Temperature of the Structurally Disordered s-d
  Model. Phys. Stat. Sol. (b), vol. 184, 433-444 (1994)
 4. Rudavskii Yu.K., Ponedilok G.V., Dorosh L.A. Electron density of states and spectrum of disordered s-d model. CMP, vol. 4, No. 1(25), p. 141-148 (2001)
 5. Понедiлок Г.В., Ровенчак А.А. До iсторiї дослiджень iз теоретичної фiзики у Львiвськiй Полiтехнiцi. ЖФД, т. 21, № 1-2, 1003 (2017).

Біографія

Нар. 22.VII.1954 (м. Норильськ, Красноярський край, РФ). Кандидат фiз.-мат. наук
(1983), старший наук. спiвр. (1991). Закiнчив фiз. ф-т Львiвського держ. ун-ту iм. I.Я. Франка (1976). У
перiод 1976–1979 рр. працював у Фiз.-мех. iн-тi АН УРСР. Вiд 1979 р. працював у Львiвському вiддiлi
статист. теорiї конденс. систем Iн-ту теорет. фiзики АН УРСР, протягом 1980–1990 рр. — у Львiвському вiд-нi статист. фiзики Iн-ту теорет. фiзики АН УРСР, у перiод 1990–1997 рр. — в Iн-тi фiзики конденс. систем НАН України у вiддiлi квантової статистики (вiд 1988 р. — ст. наук. спiвр.). Протягом 1991–1996 рр. — зав. каф. фiзики конденс. систем Львiвського держ. ун-ту iм. I.Я. Франка (за сумiсн.). Вiд 1997 р. працює у Львiвськiй полiтехнiцi на кафедрi вищої математики (доц.), в Iн-тi прикладної математики та фундаментальних наук (вiд 2001 р. — заст. директора), на каф. iнж. матерiалознавства та прикл. фiзики (протягом 2006–2007 рр. — зав. каф.), на каф. прикл. фiзики i наноматерiалознавства (вiд 2010 — доц.).

Методичні матеріали

 1. Лекції з теорії звичайних диференціальних рівнянь: навч. посіб. / Ю. К. Рудавський [и др.] ; ред. Ю. К. Рудавський ; Державний ун-т “Львівська політехніка”. – Л. : [б.в.], 2000. – 136 с.
 2. Теорія рядів: навч. посібник  / Ю. К. Рудавський [и др.] ; Національний ун-т “Львівська політехніка”. – Л. : Видавництво Національного ун-ту “Львівська політехніка”, 2001. – 79 с.
 3. Математичний аналіз: навч. посібник / Ю. К. Рудавський [та ін.] ; Національний ун-т “Львівська політехніка”. – Л. : Видавництво Національного ун-ту “Львівська політехніка”, 2002. – 308 с.:
 4. Функціональні інтеграли та їх застосування: навч. посіб. / Ю. К. Рудавський, Г. В. Понеділок ; Національний ун-т “Львівська політехніка”. – Л. : Видавництво Національного ун-ту “Львівська політехніка”, 2002. – 309 с.
 5. Лінійна алгебра та аналітична геометрія: навч. посібник для студ. системи дистанційного навчання / Г. В. Понеділок [та ін.] ; Національний ун-т “Львівська політехніка”. Інститут дистанційного навчання. – Л. : Видавництво Національного ун-ту “Львівська політехніка”, 2003. – 120 с.
 6. Курс загальної фізики. Електрика & магнетизм: навч. посіб. / Г. В. Понеділок, А. Б. Данилов ; Нац. ун-т “Львів. політехніка”. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту “Львів. політехніка”, 2010. – 514 с.
 7. Фізика електромагнітних явищ. Електро- і магнітостатика : навч. посіб. / Г. В. Понеділок ; Нац. ун-т “Львів. політехніка”. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016.

Розклад