Пришко Іван Андрійович

Телефон (робочий): (032) 239-45-00
Електронна пошта: ivan.pryshko@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

  • дослідження рефрактивних параметрів діелектричних кристалів групи сульфатів;
  • вплив домішок на рефрактивні параметри діелектричних кристалів групи сульфатів.

Навчальні дисципліни

Вибрані публікації

Пришко І. А. Оптична активність кристалів Ca3Ga2Ge4O14 в напрямку перпендикулярному до оптичної осі / І. Пришко // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної і експериментальної фізики «Еврика 2019». 14–16 травня 2019, Львів. Тези доповідей – С. B22.

Наукова біографія

Закінчив з відзнакою фізичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка в 2020 році. Отримав повну вищу освіту за спеціальністю Прикладна фізика та наноматеріали і здобув кваліфікацію Фізик. Викладач (диплом бакалавра за спеціальністю “Прикладна фізика”, кваліфікація – Вчитель фізики (2019 рік)).

З вересня 2021 року –  аспірант кафедри загальної фізики та асистент (0,5 ст.) кафедри загальної фізики.

Тема дисертаційної роботи – “Термооптичні та зонно-енергетичні параметри кристалів Rb2SOв умовах дії зовнішніх чинників”. Науковий керівник – професор Стадник В. Й.

Автор однієї тези доповідей.

Розклад