Тузяк Оксана Ярославівна

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент
Телефон (робочий): (032) 239-46-78
Телефон (мобільний): (097) 839-71-08
Електронна пошта: oksana.tuziak@lnu.edu.ua
Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua
Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

  • екзоелектронна емісія
  • транспорт низькоенергетичних електронів у діелектриках

Навчальні дисципліни

Публікації

1. П.В. Галій, О. Я. Мельник Електронні релаксації радіаційних дефектів аніонної підгратки кристалів броміду цезію та екзоемісія електронів // Український фізичний журнал.- 2002.- т. 47, №4.

2. Galiy P. Melnyk О. Estimation of the slow electrons maximum escape depth for the exoemissive surface skin-dosimetry // Вісник Львівського університету. Сер. фіз. Вип. 35.- 2002.

3. Galiy P. Melnyk О. Electronic relaxations of radiative defects of the anion sublattice in caesium bromide crystals and exoemission of electrons // Radiation Effects and Defects in Solids.- 2002.- vol.157, №6-12

4. Галій П., Ненчук Т., Стахіра Й. Кількісна оже-електронна спектро¬скопія формування інтерфейсних шарів вуглецю на поверхнях вакуумних сколів кристалів шаруватих напів¬провідників In4Se3 // Український фізичний журнал.- 2003.- т. 48, №3.

5. П.В. Галій, О. Я. Мельник. Melnyk О. Енергетичний спектр та ймовірність виходу екзоелектронів у рекомбінаційній моделі екзоемісії // Журнал фізичних досліджень.- 2003.- т. 7, №1.

6. Galiy P., O.Ya.Mel’nykTsvetkova O. Excitonic ionizations of the electron centres in caesium iodide crystals and exoemission of electrons// Journal of Luminescence.- 2005.- vol.112, №1-4.

7. Melnyk О. Galiy P.V.,Losyk M.I., Role of the thermoactivated and tunnel electron relaxations of radiation defects in initiation of isothermal exoemission current Ukrainian Journal of Physics.- 2005.- vol.50, №5.

8. Мельник О.Я, Галій П.В. Транспорт до поверхні та вихід у вакуум низькоенергетичних екзоелектронів у CsBr // Фізика і хімія твердого тіла. – 2009. – т. 10, № 1.

9. Кусьнеж В.В. Вплив відпалу на оптичні властивості та дисперсію показника заломлення нанометрових плівок CdS / В.В. Кусьнеж, Р.Ю. Петрусь, Г.А. Ільчук, О.Я. Тузяк // Журнал нано- та електронної фізики. – 2012. – Т. 4, № 3.- 03014.

10. Галій П. В. Растрова електронна та атомно-силова мікроскопії радіолізу поверхонь плівок CsI при високоінтенсивному електрон¬ному опроміненні / П. В. Галій, Т. М. Ненчук, О. П. Поплавський, О. Я. Тузяк // Фізика і хімія твердого тіла. – 2012. – Т. 13, № 3. – С. 827-835.

11. Galiy, P. V. Exoemissive spectroscopy of the CsI irradiated surfaces defects / Galiy, P. V.; Nenchuk, T. N.; Tuziak, O. Ya.; Jarovets, I. R. // Chemistry, Physics & Technology of Surface. 2013, Vol. 4 Issue 2, p132-150. 19p.

12. P. V. Galiy Екзоемісійна спектроскопія дефектів опромінених поверхонь кристалів CsI P. V. Galiy, T. N. Nenchuk, O. Ya. Tuziak, I. R. Jarovets // Хімія, фізика та технологія поверхні, 2013, 4 (2), 132-150.

Біографія

melnyk

Народилась 26.11.1977, с.Вузлове Радехівського р-ну Львівської області.

23 грудня 2005 року захистила кандидатську дисертацію “Електронні релаксації приповерхневого шару кристалів цезій галоїдів та екзоемісія електронів”.

Досліджує екзоелектронну емісію, транспорт низькоенергетичних електронів у діелектриках.

Читає курси “Мікроскопія нанорозмірних об’єктів” (3 курс, 1 семестр), “Фізика напівпровідників і діелектриків” (4 курс, 1-2 семестр), “Наноматеріали і нанотехнології” (3 курс, 2 семестр).

Розклад