Тишко Нестор Любомирович

Посада: доцент
кафедри астрофізики
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Телефон (робочий): (032) 260-04-21
Електронна пошта: nestor.tyshko@lnu.edu.ua
Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

обчислювальна математика, фізика багатьох взаємодіючих частинок, планетологія.

Навчальні дисципліни

Публікації

  1. Vavrukh M.V., Tyshko N.L. Regularisation of potential as short-range correlation accounting method in the electron liquid theory // Cond.Matt.Phys. – 2004. – Vol.7, №2. – P. 384-401
  2. Ваврух М.В., Тишко Н.Л. Новий варіант колективного опису моделі сильно неідеальної електронної рідини // Журн.фіз.досл., 2007, 11, № 1, с. 89-107
  3. Ваврух М., Тишко Н. Теорія реальних вироджених карликів як мікроскопічна теорія металів // Фізичний збірник НТШ. – 2008, 7. – С. 499-514
  4. Ваврух М.В., Стельмах О.М., Тишко Н.Л. Локалізовані стани електрона в екранованому полі // Журн. фіз. досліджень. – 2009, 13, № 2 – С. 2001-1 – 2001-10.

 

 

 

Біографія

Народився 8.11.1975 р.,в м. Самбір, Львівської області. Прикладний математик, канд. фіз.-мат. наук. Закінчив факультет прикладної математики Львівського державного університету імені Івана Франка (1997). З 1997 р. ст. лаб. каф. астрофізики Львівського національного університету імені Івана Франка. З 1998 по 2001 рр. навчався в аспірантурі. З 2001 р. — асистент кафедри астрофізики. У 2007 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Врахування кореляційних ефектів моделі електронної рідини у рамках базисного підходу”.

Розклад