Новини кафедри теоретичної фізики

Різдвяні дискусії 2019

Шановні колеги!
10–11 січня 2019 року на кафедрі теоретичної фізики відбулися 23 Різдвяні дискусії.
Програма і тези доповідей доступні за адресою: http://ktf.franko.lviv.ua/seminars/discus19/dysk19_pr.pdf
З повагою,
Оргкомітет

Читати »

Звітна наукова конференція університету за 2017 рік. Підсекція теоретичної фізики.

Аудиторія 10, вул. Драгоманова, 12 
Керівник підсекції – проф. Ткачук В.М.
Секретар підсекції – асп. Васюта В.М.
З а с і д а н н я – 5 лютого, 10 год 00 хв

Часові кореляційні функції та нулі Лі–Янга статистичної суми. Проф. Ткачук В.М.
Застосування інтегрального перетворення Лапласа для розв’язування рівняння Солпітера у квазірелятивістському наближенні. Доц. Піх С.С.
Чорна діра в теорії з не мінімальним похідним зв’язком. Доц. Стецко М.М.
Бозе-полярон в околі критичної точки. Доц. Пастухов В.С.
Лаґранжевий опис релятивістської системи заряджених частинок у лінійному наближенні за константою взаємодії. Ст. викл. Криницький Ю.С.
Точний розв’язок  задачі двох...

Читати »

Звітна наукова конференція університету за 2016 рік. Підсекція теоретичної фізики.

Аудиторія 10, вул. Драгоманова, 12
Керівник підсекції – проф. Ткачук В.М.
Секретар підсекції – асп. Васюта В.М.
З а с і д а н н я – 7 лютого, 10 год 00 хв

Енергія домішкового атома в рамках теорії збурень Бріллюена-Віґнера. Проф.Вакарчук І.О.
Неоднорідна модель сильного зв’язку та рух частинки в кривому просторі. Проф.Ткачук В.М.
Потенціальна модель важких двомезонних молекул. Доц. ПіхС.С.
Кут змочування в методі функціонала густини. Доц.Мигаль В.М.
Функція розподілу вільних еніонів у границях бозе- і фермі-статистики. Д-р фіз.-мат. наук  Ровенчак А.А.
Дилатонна чорна діра з нелінійним полем Максвелла. Доц.Стецко М.М.
Застосування модального аналізу для...

Читати »