Новини кафедри фізики твердого тіла

Звітна наукова конференція університету за 2017 рік. Підсекція фізики твердого тіла.

Конференц зал НТНЦ НТД, вул. Драгоманова, 50
Керівник підсекції – проф. Капустяник В.Б.
Секретар підсекції – асп. Грицак А.М.
З а с і д а н н я – 6 лютого, 10 год 00 хв

Електронні та магнітні властивості легованих нанострічок ZnO. Доц. Бовгира О.В.
Дослідження трикомпонентної системи Fe-Ga-N з погляду можливості її використання для кристалізації GaN. Зав лаб Садовий Б.С.
Термостимульовані процеси в кристалах CsI. Асп. Грицак А.М.
Дослідження фотолюмінісценції вирощених гідротермічним методом наноструктур ZnO. Асп. Топоровська Л.Р., проф. Капустяник В.Б., доц. Турко Б.І.
Дослідження температурної еволюції краю поглинання...

Читати »

Звітна наукова конференція університету за 2016 рік. Підсекція фізики твердого тіла.

Конференц зал НТНЦ НТД, вул. Драгоманова, 50
Керівник підсекції – проф. Стадник В.Й.
Секретар підсекції – доц. Тузяк О.Я.
З а с і д а н н я – 7 лютого, 10 год 00 хв

Дослідження та оптимізація нелінійно-оптичних властивостей метал-органічних сполук. Доц. Кулик Б.Я.
Властивості композитних матеріалів на основі оксидів цинку та графену. Доц. Турко Б.І.
Першопринципні розрахунки електронних та оптичних властивостей тонких плівок ZnO легованих In, Al та Ga. Доц. Бовгира О.В., інж. 1 категорії Коваленко М.В.
Прояв ізоморфного заміщення іонів металу в оптико-спектральних властивостях сегнетоелектриків NH2(CH3)2Me1-хСrx(SO4)2...

Читати »