Новини кафедри фізики металів

14 квітня 2021 року відбудеться захист дисертації Штаблавого Ігоря Івановича

09.04.2021 | 10:22

“Кореляції вільного об’єму та структури ближнього порядку в металевих розплавах з різним ступенем мікронеоднорідності атомного розподілу” поданої на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.13 — фізика металів.
Науковий консультант:

доктор фізико-математичних наук Мудрий Степан Іванович, завідувач кафедри фізики металів Львівського національного університету імені Івана Франка.

Офіційні опоненти: 

доктор фізико-математичних наук Семенько Михайло Петрович, професор кафедри фізики металів Київського національного університету імені Т. Шевченка;
доктор фізико-математичних наук Калюжний Юрій Володимирович, провідний науковий співробітник відділу теорії м’якої речовини Інституту фізики конденсованих систем НАН України
доктор...

Читати »

Державна премія України в галузі науки і техніки

07.01.2021 | 07:44

Відповідно до Указу Президента України №608/2020 від 30 грудня 2020 року «Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2020 року» на підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки двом науковцям Львівського університету присуджено Державні премії України в галузі науки і техніки. За роботу «Керування властивостями матеріалів в екстремальних умовах» Державні премії в складі авторського колективу присуджено докторові фізико-математичних наук, професорові кафедри фізики металів, начальникові Науково-дослідної частини Львівського національного університету імені Івана Франка Плевачуку Юрію Олександровичу та...

Читати »