Навчальний план – Фізика та астрономія (Квантові комп’ютери та квантове програмування)

Галузь знань 10 “Природничі науки”

Спеціальність: Фізика та астрономія (104)

Спеціалізація: Квантові комп’ютери та квантове програмування.

Компоненти освітньої програми:

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 32 2:2 Іспит
Молекулярна фізика 16 32 32 1:2 Іспит

2-й семестр