Середня освіта (Фізика)

Галузь знань 01 “Освіта/Педагогіка”

Спеціальність: Середня освіта (014)

Предметна спеціальність 014.08 Середня освіта (Фізика)

Кваліфікація: Бакалавр освіти. Вчитель фізики та інформатики.

Освітньо-професійні програми

Навчальні плани

Компоненти освітньої програми:

1-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Іноземна мова640:4Залік
Математичний аналiз48803:5Іспит
Механiка4848643:3Іспит
Програмування32322:2Залік
Фізичне виховання320:2Залік

2-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Аналiтична геометрія16321:2Іспит
Іноземна мова640:4Іспит
Математичний аналiз16481:3Іспит
Молекулярна фiзика4848643:3Іспит
Програмування16321:2Іспит
Фізичне виховання320:2Залік
Загальна хімія16161:1Залік

3-й семестр

4-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Іноземна мова640:4Іспит
Методи математичної фізики32322:2Іспит
Оптика4848643:3Іспит
Педагогіка32322:2Іспит
Основи педагогічних досліджень16161:1Залік

5-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Атомна фізика322:0Іспит
Методика викладання фізики48643:4Іспит
Теоретична механіка 32322:2Іспит
Українська мова за професійним спрямуванням16161:1Іспит
Обчислювальні методи у фізиці32322:2Залік

6-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Астрономія32322:2Іспит
Електродинаміка32322:2Іспит
Історія України16161:1Іспит
Історія української культури16161:1Залік
Методика викладання фізики16321:2Залік
Ядерна фiзика3232322:2Іспит
Основи електроніки48643:4Залік

7-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Квантова механіка48323:2Іспит
Методика викладання фізики32482:3Іспит
Охорона праці16161:1Залік
Політологія16161:1Залік
Філософія16321:2Іспит
Педагогічна майстерність32322:2Залік
Програмування в середовищі ОС Linux32322:2Залік

8-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Психологія32322:2Залік
Термодинаміка і статистична фізика24361,5:2,3Іспит
Історія фізики24121,5:0,8Залік
Концепції сучасної наукової картини світу12240,8:1,5Залік
Методика викладання астрономії24241,5:1,5Залік
Мультимедійні засоби навчання24241,5:1,5Залік