Середня освіта (Фізика)

Галузь знань 01 “Освіта/Педагогіка”

Спеціальність: Середня освіта (014)

Предметна спеціальність 014.08 Середня освіта (Фізика)

Кваліфікація: Бакалавр освіти (Фізика). Учитель фізики

Освітньо-професійні програми

Всі зауваження та пропозиції щодо вдосконалення освітньо-професійної програми просимо надсилати на адресу гаранта Стадника Василя Йосифовича vasyl.stadnyk@lnu.edu.ua

Навчальні плани

Рецензії, угоди, протоколи

  • Рецензії
  • Угоди
  • Протокол зустрічі зі стейкхолдерами

Звіт за результатами опитування студентів щодо якості освітньої програми

Відомості про самооцінювання освітньої програми

Компоненти освітньої програми (2018 рік):

1-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Іноземна мова640:4Залік
Математичний аналiз48803:5Іспит
Механiка4848643:3Іспит
Програмування32322:2Залік
Фізичне виховання320:2Залік

2-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Аналiтична геометрія16321:2Іспит
Іноземна мова640:4Іспит
Математичний аналiз16481:3Іспит
Молекулярна фiзика4848643:3Іспит
Програмування16321:2Іспит
Фізичне виховання320:2Залік
Дисципліна на вибір 1:Загальна та неорганічна хімія
Загальна хімія
16161:1Залік

3-й семестр

4-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Іноземна мова640:4Іспит
Методи математичної фізики32322:2Іспит
Оптика4848643:3Іспит
Педагогіка32322:2Іспит
Дисципліна на вибір 1:Основи педагогічних досліджень
Студентська наукова робота
16161:1Залік

5-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Атомна фізика322:0Іспит
Методика викладання фізики32642:4Іспит
Теоретична механіка 32322:2Іспит
Українська мова за професійним спрямуванням16161:1Іспит
Дисципліна на вибір 1:Обчислювальні методи у фізиці
Чисельні методи мовою Python
32322:2Залік

6-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Астрономія32322:2Іспит
Електродинаміка32322:2Іспит
Історія України16161:1Іспит
Історія української культури16161:1Залік
Методика викладання фізики16481:3Залік
Ядерна фiзика3232322:2Іспит
Дисципліна на вибір 1:Основи електроніки
Фізичні основи комп’ютерних систем
16321:2Залік

7-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Квантова механіка48323:2Іспит
Методика викладання фізики32482:3Іспит
Охорона праці16161:1Залік
Політологія16161:1Залік
Філософія16321:2Іспит
Дисципліна на вибір 1:Педагогічна майстерність
Формування викладацької майстерності
32322:2Залік
Дисципліна на вибір 2:Програмування в середовищі ОС Linux
Програмування з використанням вільного програмого забезпечення
32322:2Залік

8-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Термодинаміка і статистична фізика24361,5:2,3Іспит
Дисципліна на вибір 1:Історія фізики
Методологія фізики в ретроспективі
24121,5:0,8Залік
Дисципліна на вибір 2:Концепції сучасної наукової картини світу
Методика організації позаурочної роботи з фізики та астрономії
12240,8:1,5Залік
Дисципліна на вибір 3:Методика навчання астрономії
Методика викладання астрономії
24241,5:1,5Залік
Дисципліна на вибір 4:Інформаційно-комунікативні технології навчання
Мультимедійні засоби навчання
24241,5:1,5Залік