ОП “Середня освіта (Фізика та астрономія)”

Галузь знань 01 “Освіта/Педагогіка”

Спеціальність: Середня освіта (014)

Предметна спеціальність 014.08 Середня освіта (Фізика та астрономія)

Кваліфікація: Бакалавр освіти. Вчитель фізики та астрономії. Вчитель інформатики.

Освітньо-професійні програми

Навчальні плани

Силабуси обов’язкових компонентів ОПП-2020

Компоненти освітньої програми:

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Математичний аналiз 48 80 3:5 Іспит
Механiка 48 48 64 3:3 Іспит
Програмування 16 32 1:2 Залік
Фізичне виховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Аналiтична геометрія 16 32 1:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Математичний аналiз 16 48 1:3 Іспит
Молекулярна фiзика 48 48 64 3:3 Іспит
Програмування 16 32 1:2 Іспит
Фізичне виховання 32 0:2 Залік
Загальна хімія 16 16 1:1 Залік

3-й семестр

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Методи математичної фізики 32 32 2:2 Іспит
Методика викладання інформатики 32 32 2:2 Іспит
Оптика 48 48 64 3:3 Іспит
Педагогіка 32 32 2:2 Іспит
Основи педагогічних досліджень 16 16 1:1 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Атомна фізика 32 2:0 Іспит
Українська мова за професійним спрямуванням 16 16 1:1 Іспит
Теоретична механіка 16 32 1:2 Іспит
Обчислювальні методи у фізиці 32 32 2:2 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Астрономія 32 32 2:2 Іспит
Електродинаміка 32 32 2:2 Іспит
Історія України 16 16 1:1 Іспит
Історія української культури 16 16 1:1 Залік
Ядерна фiзика 32 32 32 2:2 Іспит
Основи електроніки 48 64 3:4 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Квантова механіка 48 32 3:2 Іспит
Методика викладання фізики 24 24 1,5:1,5 Іспит
Охорона праці 16 16 1:1 Залік
Політологія 16 16 1:1 Залік
Філософія 16 32 1:2 Іспит
Педагогічна майстерність 32 32 2:2 Залік
Програмування в середовищі ОС Linux 32 32 2:2 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Психологія 32 32 2:2 Залік
Термодинаміка і статистична фізика 24 36 1,5:2,3 Іспит
Історія фізики 24 12 1,5:0,8 Залік
Концепції сучасної наукової картини світу 12 24 0,8:1,5 Залік
Методика викладання астрономії 24 24 1,5:1,5 Залік
Мультимедійні засоби навчання 24 24 1,5:1,5 Залік