Прикладна фізика та наноматеріали (Нанофізика та наноматеріали)

Галузь знань 10 “Природничі науки”

Спеціальність: Прикладна фізика та наноматеріали (105)

Освітня програма: Нанофізика та наноматеріали.

Освітньо-професійні програми

 • Освітньо-професійна програма «Прикладна фізика та наноматеріали», 2018 р.
 • Освітньо-професійна програма «Прикладна фізика та наноматеріали», 2020 р.
 • Освітньо-професійна програми «Прикладна фізика та наноматеріали», 2022 р.

Навчальні плани

 • 2018
 • 2020

Силабуси обов’язкових компонентів ОПП-2020

 • Українська мова за професійним спрямуванням

Рецензії, угоди, протоколи

 • Рецензії
 • Угоди
 • Протокол зустрічі зі стейкхолдерами
 • Свiтлини зустрiчей зi стейкхолдерами

Акредитація освітньої програми (2023 р.)

 • Відомості про самооцінювання освітньої програми
 • Програма візиту експертної групи
 • Звіт про результати акредитацiйної експертизи
 • Експертний висновок галузевої експертної ради
 • Рішення за наслідками акредитаційної справи
 • Сертифікат про акредитацію освітньої програми

Компоненти освітньої програми:

1-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Аналiтична геометрія16321:2Іспит
Іноземна мова640:4Залік
Математичний аналіз32482:3Іспит
Механіка4848643:3Іспит
Обчислювальна техніка і програмування32322:2Залік
Фізвиховання320:2Залік
Іноземна мова (французька мова)640:4Залік

2-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Іноземна мова640:4Іспит
Математичний аналіз32642:4Іспит
Молекулярна фізика4848643:3Іспит
Обчислювальна техніка і програмування16321:2Іспит
Фізвиховання320:2Залік
Іноземна мова (французька мова)640:4Іспит

3-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Електрика і магнетизм48803:5Іспит
Фізичний практикум з електрики і магнетизму480:3Залік

4-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Вступ до теоретичної механіки16161:1Залік
Методи математичної фізики 132322:2Залік

5-й семестр

6-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Електродинаміка16321:2Іспит
Квантова механіка32322:2Залік
Наноматеріали і нанотехнології32322:2Іспит
Ядерна фiзика3232322:2Іспит

7-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Основи радіоелектроніки32322:2Іспит
Сенсори та перетворювачі фізичних величин16161:1Залік

8-й семестр