ОП “Нанофізика та наноматеріали”

Галузь знань 10 “Природничі науки”

Спеціальність: Прикладна фізика та наноматеріали (105)

Освітньо-професійні програми

 • Освітньо-професійна програма «Прикладна фізика та наноматеріали», 2018 р.
 • Освітньо-професійна програма «Прикладна фізика та наноматеріали», 2020 р.
 • Освітньо-професійна програми «Прикладна фізика та наноматеріали», 2022 р.

Навчальні плани

 • 2018
 • 2020

Силабуси обов’язкових компонентів ОПП-2020

 • Українська мова за професійним спрямуванням

Рецензії, угоди, протоколи

 • Рецензії
 • Угоди
 • Протокол зустрічі зі стейкхолдерами
 • Свiтлини зустрiчей зi стейкхолдерами

Акредитація освітньої програми (2023 р.)

 • Відомості про самооцінювання освітньої програми
 • Програма візиту експертної групи
 • Звіт про результати акредитацiйної експертизи
 • Експертний висновок галузевої експертної ради
 • Рішення за наслідками акредитаційної справи
 • Сертифікат про акредитацію освітньої програми

Компоненти освітньої програми:

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Загальний фізичний практикум (механіка) 48 0:3 Залік
Математичний аналіз 32 48 2:3 Іспит
Механіка 48 64 3:4 Іспит

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Математичний аналіз 32 64 2:4 Іспит

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 32 1:2 Іспит
Електрика і магнетизм 48 64 3:4 Іспит
Загальний фізичний практикум (електрика та магнетизм) 48 0:3 Залік
Інженерна комп’ютерна графіка 16 32 1:2 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Методи математичної фізики 32 32 2:2 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Електродинаміка 32 2:0 Немає
Мікроскопія нанорозмірних об’єктів 16 32 1:2 Залік
Теоретична механіка і ОМСС 48 3:0 Іспит

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Електродинаміка 16 1:0 Іспит
Наноматеріали і нанотехнології 32 32 2:2 Іспит
Основи радіоелектроніки 16 16 1:1 Немає
Ядерна фiзика 32 32 2:2 Іспит
Квантова механіка 1 32 32 2:2 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Основи радіоелектроніки 32 32 2:2 Іспит
Сенсори та перетворювачі фізичних величин 16 16 1:1 Залік
Термодинаміка і статистична фізика 32 0:2 Немає

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Квантова електроніка 32 2:0 Іспит
Обробка і аналіз даних 16 32 1:2 Залік
Фізика діелектричних кристалів 32 32 2:2 Іспит
Фізика нанорозмірних об’єктів 32 32 2:2 Залік
Комп’ютерні методи моделювання фізичних процесів 32 32 2:2 Залік
Обробка і аналіз даних 16 1:0 Залік