Прикладна фізика та наноматеріали (Нанофізика та наноматеріали)

Галузь знань 10 “Природничі науки”

Спеціальність: Прикладна фізика та наноматеріали (105)

Освітня програма: Нанофізика та наноматеріали.

Компоненти освітньої програми:

1-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Аналiтична геометрія16321:2Іспит
Іноземна мова640:4Залік
Математичний аналіз32482:3Іспит
Механіка4848643:3Іспит
Обчислювальна техніка і програмування32322:2Залік
Фізвиховання320:2Залік
Іноземна мова (французька мова)640:4Залік

2-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Іноземна мова640:4Іспит
Математичний аналіз32642:4Іспит
Молекулярна фізика4848643:3Іспит
Обчислювальна техніка і програмування16321:2Іспит
Фізвиховання320:2Залік
Іноземна мова (французька мова)640:4Іспит

4-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Вступ до теоретичної механіки16161:1Залік
Методи математичної фізики 132322:2Залік

5-й семестр

6-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Електродинаміка16321:2Іспит
Квантова механіка32322:2Залік
Наноматеріали і нанотехнології32322:2Іспит
Основи радіоелектроніки16161:1Немає
Ядерна фiзика3232322:2Іспит

7-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Сенсори та перетворювачі фізичних величин16161:1Залік

8-й семестр