Навчальний план – Прикладна фізика та наноматеріали (Нанофізика та наноматеріали)

Галузь знань 10 “Природничі науки”

Спеціальність: Прикладна фізика та наноматеріали (105)

Спеціалізація: Нанофізика та наноматеріали.

Компоненти освітньої програми:

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Аналiтична геометрія 16 32 1:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Математичний аналіз 32 48 2:3 Іспит
Механіка 48 48 64 3:3 Іспит
Обчислювальна техніка і програмування 32 32 2:2 Залік
Фізвиховання 32 0:2 Залік
Іноземна мова (французька мова) 64 0:4 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Лінійна алгебра, векторний і тензорний аналіз 32 16 2:1 Іспит
Математичний аналіз 32 64 2:4 Іспит
Молекулярна фізика 48 48 64 3:3 Іспит
Обчислювальна техніка і програмування 16 32 1:2 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Залік
Іноземна мова (французька мова) 64 0:4 Іспит

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Електрика і магнетизм 48 64 3:4 Іспит
Інженерна комп’ютерна графіка 16 16 1:1 Залік
Фізичний практикум з електрики і магнетизму 48 0:3 Залік