ОП “Комп’ютерні технології в прикладній фізиці”

Галузь знань 10 “Природничі науки”

Спеціальність: Прикладна фізика та наноматеріали (105)

Освітньо-професійні програми

                                                                Усі зауваження та пропозиції щодо вдосконалення
ОПП “Комп’ютерні технології в прикладній фізиці”
просимо надсилати на адресу факультету (fiz_dekanat@lnu.edu.ua) або
гаранту освітньої програми проф. Демківу Т.М. (taras.demkiv@lnu.edu.ua).

Силабуси обов’язкових компонентів ОПП-2023

Рецензії, договори

Звіт за результатами опитування студентів щодо якості викладання ОПП

Корисні посилання на регламентуючі документи, які стосуються освітнього процесу

Компоненти освітньої програми:

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Аналiтична геометрія 16 32 1:2 Іспит
Загальний фізичний практикум (механіка) 48 0:3 Залік
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Математичний аналіз 32 48 2:3 Іспит
Механіка 48 64 3:4 Іспит
Обчислювальна техніка і програмування 32 32 2:2 Залік
Фізичне виховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Загальний фізичний практикум (молекулярна фізика) 48 0:3 Залік
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Математичний аналіз 48 64 3:4 Іспит
Молекулярна фізика 48 64 3:4 Іспит
Обчислювальна техніка і програмування 32 48 2:3 Іспит
Фізичне виховання 32 0:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності 16 16 1:1 Залік
Дисципліни вільного вибору 16 16 1:1 Залік
Диференціальні та інтегральні рівняння 16 32 1:2 Іспит
Електрика і магнетизм 48 64 3:4 Іспит
Загальний фізичний практикум (електрика та магнетизм) 48 0:3 Залік
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Об’єктно-орієнтоване програмування 16 32 1:2 Іспит

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Дисципліни вільного вибору 16 16 1:1 Залік
Загальний фізичний практикум (Оптика) 48 0:3 Залік
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Оптика 48 64 3:4 Іспит
Чисельні методи 16 32 1:2 Іспит
Методи математичної фізики 32 32 2:2 Залік
Інженерна комп’ютерна графіка 16 32 1:2 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Аналогові та цифрові методи обробки зображень 16 16 1:1 Залік
Атомна фізика 32 32 32 2:2 Іспит
Дисципліни вільного вибору 16 16 1:1 Залік
Електродинаміка 32 32 2:2 Немає
Історія України 16 16 1:1 Іспит
Методи математичної фізики 2 32 16 2:1 Іспит
Теоретична механіка і ОМСС 48 32 3:2 Іспит
Українська мова за професійним спрямуванням 16 16 1:1 Іспит

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Дисципліни вільного вибору 16 16 1:1 Залік
Електродинаміка 16 32 1:2 Іспит
Історія української культури 16 16 1:1 Залік
Об’єктно-орієнтоване програмування 32 32 2:2 Іспит
Основи радіоелектроніки 16 16 1:1 Немає
Ядерна фiзика 32 32 32 2:2 Іспит
Квантова механіка 1 32 32 2:2 Залік
Програмування в середовищі Linux 16 32 1:2 Залік

7-й семестр

8-й семестр