Навчальний план – Прикладна фізика та наноматеріали (Комп’ютерні технології в прикладній фізиці)

Галузь знань 10 “Природничі науки”

Спеціальність: Прикладна фізика та наноматеріали (105)

Спеціалізація: Комп’ютерні технології в прикладній фізиці.

Компоненти освітньої програми:

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Аналiтична геометрія 16 32 1:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Математичний аналіз 32 48 2:3 Іспит
Механіка 48 48 64 3:3 Іспит
Обчислювальна техніка і програмування 32 32 2:2 Залік
Фізвиховання 32 0:2 Залік
Іноземна мова (французька мова) 64 0:4 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Лінійна алгебра, векторний і тензорний аналіз 32 16 2:1 Іспит
Математичний аналіз 32 64 2:4 Іспит
Молекулярна фізика 48 48 64 3:3 Іспит
Обчислювальна техніка і програмування 16 32 1:2 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Залік
Іноземна мова (французька мова) 64 0:4 Іспит

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності 16 16 1:1 Диф. залік
Електрика і магнетизм 48 80 3:5 Іспит
Інженерна комп’ютерна графіка 16 16 1:1 Залік
Іноземна мова 64 0:4 Немає
Математичний аналіз 32 48 2:3 Іспит
Фізичний практикум з електрики і магнетизму 48 0:3 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вступ до теоретичної механіки 16 16 1:1 Залік
Диференціальні та iнтегральні рiвняння 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Немає
Методи математичної фізики 1 32 32 2:2 Залік

5-й семестр

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 32 2:2 Іспит
32 32 2:2 Залік
Дифракційні методи дослідження матеріалів 16 32 1:2 Залік
Електродинаміка 16 32 1:2 Іспит
Основи радіоелектроніки 16 16 1:1 Немає
Фізичний практикум з ядерної фізики 32 0:2 Залік
Ядерна фiзика 32 32 32 2:2 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Залік
Наноматеріали і нанотехнології спецпрактикум 32 0:2 Залік