Прикладна фізика та наноматеріали (Комп’ютерні технології в прикладній фізиці)

Галузь знань 10 “Природничі науки”

Спеціальність: Прикладна фізика та наноматеріали (105)

Освітня програма: Комп’ютерні технології в прикладній фізиці.

Компоненти освітньої програми:

1-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Аналiтична геометрія16321:2Іспит
Іноземна мова640:4Залік
Математичний аналіз32482:3Іспит
Механіка4848643:3Іспит
Обчислювальна техніка і програмування32322:2Залік
Фізвиховання320:2Залік
Іноземна мова (французька мова)640:4Залік

2-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Іноземна мова640:4Іспит
Лінійна алгебра, векторний і тензорний аналіз32162:1Іспит
Математичний аналіз32642:4Іспит
Молекулярна фізика4848643:3Іспит
Обчислювальна техніка і програмування16321:2Іспит
Фізвиховання320:2Залік
Іноземна мова (французька мова)640:4Іспит

3-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Безпека життєдіяльності16161:1Диф. залік
Електрика і магнетизм48803:5Іспит
Інженерна комп’ютерна графіка16161:1Залік
Іноземна мова640:4Немає
Математичний аналіз32482:3Іспит
Фізичний практикум з електрики і магнетизму480:3Залік

4-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Вступ до теоретичної механіки16161:1Залік
Диференціальні та iнтегральні рiвняння32322:2Іспит
Іноземна мова640:4Немає
Оптика480:3Іспит
Методи математичної фізики 132322:2Залік

5-й семестр

6-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Дифракційні методи дослідження матеріалів16321:2Залік
Електродинаміка16321:2Іспит
Квантова механіка32322:2Залік
ООП32322:2Іспит
Основи радіоелектроніки16161:1Немає
Фізичний практикум з ядерної фізики320:2Залік
Ядерна фiзика3232322:2Іспит
Дисципліна на вибір 1:Фізвиховання
Наноматеріали і нанотехнології спецпрактикум
320:2Залік

7-й семестр

8-й семестр