Навчальний план

Галузь знань – 0402 Фізико-математичні науки
Напрям підготовки – Астрономія 6.040206

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Загальна астрофізика 32 16 2:1 Іспит
Історія української культури 16 16 1:1 Іспит
Квантова механіка 32 2:0 Іспит
Основи охорони праці 16 16 1:1 Іспит
Термодинаміка і статистична фізика 48 32 3:2 Залік
Філософія 16 32 1:2 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Залік
Економіка 8 8 0,5:0,5 Залік
Космічні телескопи 16 16 1:1 Залік
Вступ до фізики зоряних атмосфер 48 16 3:1 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Екологія 16 1:0 Залік
Політологія 16 16 1:1 Іспит
Практична астрофізика 16 16 1:1 Залік
Релятивістська астрофізика 32 16 2:1 Іспит
Теорія внутрішньої будови зір 16 16 1:1 Іспит
Теорія зоряних спектрів 48 32 3:2 Іспит
Термодинаміка і статистична фізика 32 32 2:2 Іспит
Фізика галактик 16 16 1:1 Залік
Фізика бінарних зоряних систем 48 32 3:2 Іспит