ОНП «Теоретична фізика та астрофізика»

Галузь знань 10 “Природничі науки”

Спеціальність: Фізика та астрономія (104)

Освітньо-наукові програми

Усі зауваження та пропозиції щодо вдосконалення освітньо-наукової програми “Теоретична фізика та астрофізика” просимо надсилати на адресу факультету (fiz_dekanat@lnu.edu.ua) або гаранту освітньої програми проф. А. Ровенчаку (andrij.rovenchak@lnu.edu.ua; тема/subject: ONP TFA).

Навчальні плани

Рецензії, угоди

Відеотур

  • Коротка мандрівка фізичним факультетом (розповідає Олег Бовгира)
  • Про кафедру астрофізики (розповідає Богдан Мелех)
  • Астрономічна обсерваторія: відео 1 (розповідає Богдан Мелех)
  • Астрономічна обсерваторія: відео 2 (розповідають Богдан Мелех і Юрій Кулініч)
  • Астрономічна обсерваторія: відео 3 (розповідає Богдан Мелех)

     

  • Гуртожиток
  • Спорткомплекс
  • Головний корпус ЛНУ

Звіт за результатами опитування студентів щодо якості викладання на ОНП

Компоненти освітніх програм:

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Астрофізика компактних об’єктів 16 16 1:1 Залік
Вибрані питання теорії гравітації 16 16 1:1 Залік
Діагностика та моделювання світіння небулярних середовищ (Diagnostics and modeling of the nebular environments) 16 16 1:1 Іспит
Педагогіка вищої школи 16 16 1:1 Залік
Фізика бозе-систем (Physics of Bose-systems) 16 16 1:1 Іспит
Фундаментальні проблеми квантової механіки (Fundamental problems of quantum mechanics) 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Актуальні проблеми фізики конденсованого стану
Досягнення та перспективні дослідження конденсованих речовин
16 32 1:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:Супутникова навігація (Satellite navigation)
Фізика галактик (Physics of galaxies)
16 1:0 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Квантова інформація 16 16 1:1 Іспит
Квантова теорія поля (Quantum field theory) 16 32 1:2 Іспит
Методика викладання фізики у ЗВО 16 32 1:2 Залік
Нові задачі квантової механіки (New problems of quantum mechanics) 16 16 1:1 Залік
Нуклеосинтез у Всесвіті (Nucleosynthesis in the Universe) 16 32 1:2 Іспит
Космічна магнетогідродинаміка 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Квантово-механічні аспекти астрофізики
Теорія зоряних спектрів
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Супутникова навігація (Satellite navigation)
Фізика галактик (Physics of galaxies)
16 1:0 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вибрані питання квантової статистичної механіки 16 32 1:2 Іспит
Екзотичні статистики (Exotic types of statistics) 16 16 1:1 Залік
Моделювання зоряних атмосфер 16 16 1:1 Іспит
Небесна механіка та астродинаміка 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Електронне обладнання астрономічних обсерваторій
Лазерно-локаційні спостереження та фотометрія ШСЗ
16 1:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Оптична спектроскопія
Прикладна спектроскопія
16 32 1:2 Залік
Дисципліна на вибір 3:Основи фізичної космології
Структура та еволюція Всесвіту
16 32 1:2 Залік
Дисципліна на вибір 4:Квантова теорія твердого тіла
Методи обробки сигналів та зображень (Signal and image processing methods)
16 16 1:1 Залік
Дисципліни вільного вибору з циклу загальної підготовки

Репозитарій кваліфікаційних (магістерських) робіт

2022/23 навчальний рік

2021/22 навчальний рік

2020/21 навчальний рік