ОНП «Експериментальна фізика»

Галузь знань 10 “Природничі науки”

Спеціальність: Фізика та астрономія (104)

Освітньо-наукові програми

 • Освітньо-наукова програма «Експериментальна фізика», 2021 р.
 • Освітньо-наукова програма «Експериментальна фізика», 2023 р.
 • Освітньо-наукова програма «Експериментальна фізика», 2024 р. (проєкт)

Усі зауваження та пропозиції щодо вдосконалення освітньо-наукової програми “Експериментальна фізика” просимо надсилати на адресу факультету (fiz_dekanat@lnu.edu.ua) або гаранту освітньої програми проф. Мудрому С.І. (stepan.mudryy@lnu.edu.ua).

Навчальні плани

Рецензії, угоди, протоколи

 • Рецензії
 • Угоди
 • Протокол зустрічі зі стейкхолдерами

Акредитація освітньої програми (2024 р.)

 • Відомості про самооцінювання освітньої програми
 • Програма візиту експертної групи
 • Звіт про результати акредитаційної експертизи
 • Експертний висновок галузевої експертної ради
 • Рішення за наслідками акредитаційної справи
 • Сертифікат про акредитацію освітньої програми

Компоненти освітніх програм:

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Електронна будова і оптика кристалів 16 16 1:1 Іспит
Педагогіка вищої школи 16 16 1:1 Залік
Прикладна оптика 16 16 1:1 Залік
Проблеми електронного наноматеріалознавства 16 16 1:1 Іспит
Фізична кристалографія 16 16 1:1 Залік
Фундаментальні проблеми квантової механіки 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Актуальні проблеми фізики конденсованого стану
Досягнення та перспективні дослідження конденсованих речовин
16 32 1:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:Супутникова навігація (Satellite navigation)
Фізика галактик (Physics of galaxies)
16 1:0 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Комп’ютерні методи моделювання структури і фізичних властивостей 16 16 1:1 Іспит
Люмінесцентна спектроскопія 16 32 1:2 Іспит
Методика викладання фізики у ЗВО 16 32 1:2 Залік
Мікроскопічні методи в сучасному матеріалознавстві 16 32 1:2 Іспит
Фізика невпорядкованих систем (рідини, аморфні і наносистеми) (Physics of disordered systems (liquids, amorphous and nanosystems)) 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Квантово-механічні аспекти астрофізики
Спостереження та аналіз спектрів астрофізичних об’єктів
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Супутникова навігація (Satellite navigation)
Фізика галактик (Physics of galaxies)
16 1:0 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Акустооптика 16 16 1:1 Іспит
Спектроскопія швидкозмінних процесів 16 32 1:2 Іспит
Сучасні методи дослідження структури матеріалів 16 16 1:1 Залік
Фізичні основи термічних методів аналізу 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Електронне обладнання астрономічних обсерваторій
Лазерно-локаційні спостереження та фотометрія ШСЗ
16 1:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Оптична спектроскопія
Прикладна спектроскопія
16 32 1:2 Залік
Дисципліна на вибір 3:Основи фізичної космології
Структура та еволюція Всесвіту
16 32 1:2 Залік
Дисципліна на вибір 4:Квантова теорія твердого тіла
Методи обробки сигналів та зображень
16 16 1:1 Залік