ОНП «Експериментальна фізика»

Галузь знань 10 “Природничі науки”

Спеціальність: Фізика та астрономія (104)

Освітньо-наукові програми

Усі зауваження та пропозиції щодо вдосконалення освітньо-наукової програми “Експериментальна фізика” просимо надсилати на адресу факультету (fiz_dekanat@lnu.edu.ua) або гаранту освітньої програми проф. Мудрому С.І. (stepan.mudryy@lnu.edu.ua).

Навчальні плани

Рецензії та угоди

Відеотур

 • Коротка мандрівка фізичним факультетом (розповідає Олег Бовгира)

 • Про кафедру фізики металів

 • Про кафедру експериментальної фізики

 • Головний корпус ЛНУ

 • Гуртожиток

 • Спорткомплекс

Звіт за результатами опитування студентів щодо якості викладання ОНП

Компоненти освітніх програм:

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Електронна будова і оптика кристалів 16 16 1:1 Іспит
Педагогіка вищої школи 16 16 1:1 Залік
Прикладна оптика 16 16 1:1 Залік
Проблеми електронного наноматеріалознавства 16 16 1:1 Іспит
Фізична кристалографія 16 16 1:1 Залік
Фундаментальні проблеми квантової механіки (Fundamental problems of quantum mechanics) 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Актуальні проблеми фізики конденсованого стану
Досягнення та перспективні дослідження конденсованих речовин
16 32 1:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:Супутникова навігація (Satellite navigation)
Фізика галактик (Physics of galaxies)
16 1:0 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Комп’ютерні методи моделювання структури і фізичних властивостей 16 16 1:1 Іспит
Люмінесцентна спектроскопія 16 32 1:2 Іспит
Методика викладання фізики у ЗВО 16 32 1:2 Залік
Мікроскопічні методи в сучасному матеріалознавстві 16 32 1:2 Іспит
Фізика невпорядкованих систем (рідини, аморфні і наносистеми) (Physics of disordered systems (liquids, amorphous and nanosystems)) 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Квантово-механічні аспекти астрофізики
Спостереження та аналіз спектрів астрофізичних об’єктів
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Супутникова навігація (Satellite navigation)
Фізика галактик (Physics of galaxies)
16 1:0 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Акустооптика 16 16 1:1 Іспит
Спектроскопія швидкозмінних процесів 16 32 1:2 Іспит
Сучасні методи дослідження структури матеріалів 16 16 1:1 Залік
Фізичні основи термічних методів аналізу 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Електронне обладнання астрономічних обсерваторій
Лазерно-локаційні спостереження та фотометрія ШСЗ
16 1:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Оптична спектроскопія
Прикладна спектроскопія
16 32 1:2 Залік
Дисципліна на вибір 3:Основи фізичної космології
Структура та еволюція Всесвіту
16 32 1:2 Залік
Дисципліна на вибір 4:Квантова теорія твердого тіла
Методи обробки сигналів та зображень (Signal and image processing methods)
16 16 1:1 Залік
Дисципліни вільного вибору з циклу загальної підготовки

Репозитарій кваліфікаційних (магістерських) робіт

2023/24 навчальний рік

 • Флюд Віталій
  Тема роботи: Нанокристалізація аморфних сплавів на основі заліза
  Наукові керівники: проф. Мудрий С.І.
 • Гема Іван
  Тема роботи: Дослідження структури сплавів системи Al-Cu методом молекулярної динаміки
  Науковий керівник: проф.  Штаблавий І.І.
 • Старушенко Катерина
  Тема роботи:  Вивчення структури та фізичних властивостей нанокомпозитів системи GaInSnCoFe2O4
  Науковий керівник: проф.  Штаблавий І.І.
 • Олійник Олександр
  Тема роботи: Кореляція електро-фізичних та структурних параметрів в аморфних металевих сплавах на основі Ni
  Науковий керівник: доц. Королишин А.В.
 • Якимець Дмитро
  Тема роботи: Оптико-електронні параметри кристалів LiNH4SO4 з домішкою Mn
  Науковий керівник: проф. Брезвін Р.С.
 • Барабаш Орест
  Тема роботи: Ab initio моделювання властивостей кристала Ag2GeS3
  Науковий керівник: доц. Рудиш М.Я.
 • Добрянський Володимир
  Тема роботи: Електронна структура гібридних органічно-неорганічних перовскітів
  Науковий керівник: доц. Бовгира О.В.
 • Улеєв Андрій
  Тема роботи: Визначення фізичних характеристик та хімічного вмісту волокон Крабовидної туманності за допомогою діагностичних методів
  Науковий керівник: доц. Гаврилова Н.В.
 • Шмигельський Юрій
  Тема роботи: Дослідження складу поверхні та приповерхневого шару твердих тіл з використанням різних варіантів електронно-фотонної спектроскопії
  Науковий керівник: доц. Тузяк О.Я.
 • Бобиляк Назар
  Тема роботи: Електронна будова та фононний спектр кристала (NH4)2BeF4.
  Науковий керівник: доц. Рудиш М.Я.

2022/23 навчальний рік

2021/22 навчальний рік