ОНП “Квантові комп’ютери та квантове програмування”

Галузь знань 10 “Природничі науки”

Спеціальність: Фізика та астрономія (104)

Освітньо-професійні програми

 • Освітньо-професійна програма «Квантові комп’ютери та квантове програмування», 2020 р.
 • Освітньо-професійна програма «Квантові комп’ютери та квантове програмування», 2023 р.
 • Освітньо-професійна програма «Квантові комп’ютери та квантове програмування», 2024 р. (проєкт)

Навчальні плани

 • 2020
 • 2023

Силабуси обов’язкових компонентів ОНП-2023

 • Педагогіка вищої школи
 • Методика викладання фізики у ЗВО
 • Педагогічна асистентська практика
 • Виробнича (переддипломна) практика
 • Магістерська робота
 • Комп’ютеризація фізичного експерименту
 • Фізичні основи комп’ютерних систем
 • Прикладні проблеми фізики низьких температур
 • Основи експертних систем
 • Прикладна спектроскопія
 • Проблеми фізики наноструктур

Рецензії, угоди, протоколи

 • Рецензії
 • Угоди
 • Протокол зустрічі зі стейкхолдерами
 • Світлини зустрічей зі стейкхолдерами

Акредитація освітньої програми (2023 р.)

 • Відомості про самооцінювання освітньої програми
 • Програма візиту експертної групи
 • Звіт про результати акредитаційної експертизи
 • Експертний висновок галузевої експертної ради
 • Рішення за наслідками акредитаційної справи
 • Сертифікат про акредитацію освітньої програми

Компоненти освітніх програм:

9-й семестр

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Алгоритми та архітектура даних 32 2:0 Іспит
Заплутаність квантових станів та міра заплутаності 16 16 1:1 Іспит
Квантова інформація 16 16 1:1 Іспит
Квантова телепортація 16 16 1:1 Залік
Квантове програмування 16 32 1:2 Іспит
Квантові алгоритми та квантова перевага 16 32 1:2 Іспит
Квантові графи та мережі 16 16 1:1 Залік
Методика викладання фізики у ЗВО 16 32 1:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:Квантові комп’ютери: сучасний стан та перспективи
Квантово-механічні аспекти астрофізики
16 16 1:1 Залік