ОНП “Квантові комп’ютери та квантове програмування”

Галузь знань 10 “Природничі науки”

Спеціальність: Фізика та астрономія (104)

Навчальні плани

Силабуси обов’язкових компонентів ОНП-2023

Рецензії, угоди

Опитування студентів щодо рівня викладання

Акредитація освітньої програми (2024 р.)

  • Відомості про самооцінювання освітньої програми
  • Програма візиту експертної групи
  • Звіт про результати акредитаційної експертизи
  • Експертний висновок галузевої експертної ради
  • Рішення за наслідками акредитаційної справи
  • Сертифікат про акредитацію освітньої програми

Компоненти освітніх програм:

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Квантова статистична механіка 16 16 1:1 Іспит
Квантові комп’ютери та квантові логічні елементи (Quantum computers and quantum gates) 16 16 1:1 Іспит
Класична та квантова інформація (Classical and quantum information) 16 16 1:1 Залік
Класичне програмування (Classical programming) 16 16 1:1 Залік
Педагогіка вищої школи 16 16 1:1 Залік
Фундаментальні проблеми квантової механіки (Fundamental problems of quantum mechanics) 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Архітектура квантових комп’ютерів
Фізична реалізація квантових комп’ютерів
16 32 1:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:Нерівності Белла (Bell inequalities)
Квантова телепортація (Quantum teleportation)
16 16 1:1 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Заплутаність квантових станів та міра заплутаності (Quantum entangled state and meassure of entanglement) 16 16 1:1 Іспит
Квантове програмування (Quantum programming) 16 32 1:2 Іспит
Квантові алгоритми та квантова перевага (Quantum algorithms and quantum supremacy) 16 32 1:2 Іспит
Квантові графи та мережі (Quantum graphs and networks) 16 16 1:1 Залік
Методика викладання фізики у ЗВО 16 32 1:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:Квантовомеханічні аспекти астрофізики (Quantum aspects of astrophysics)
Теорія зоряних спектрів (Theory of stellar spectra)
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:Нерівності Белла (Bell inequalities)
Квантова телепортація (Quantum teleportation)
16 16 1:1 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Декогеренція квантових станів 16 16 1:1 Іспит
Дослідження властивостей фізичних систем на квантових комп’ютерах 16 32 1:2 Іспит
Квантове машинне навчання та обробка даних 16 16 1:1 Іспит
Квантові комунікації (Quantum communications) 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Парадокси квантової механіки та їхні філософські аспекти
Філософські проблеми квантової механіки
16 1:0 Залік
Дисципліна на вибір 2:Актуальні проблеми квантової механіки
Досягнення та перспективи квантової механіки
16 32 1:2 Залік
Дисципліна на вибір 3:Квантова оптика
Квантова теорія твердого тіла
16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 4:Відповідність квантових алгоритмів та музики (Relation of quantum algorythms with music)
Квантові алгоритми та квантова музика (Quantum algorithms and quantum music)
16 32 1:2 Залік
Дисципліни вільного вибору з циклу загальної підготовки

Репозитарій кваліфікаційних (магістерських) робіт

2022/23 навчальний рік