Квантова механіка (014.08 Середня освіта. Фізика. ОП Середня освіта (Фізика))

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
748професор, професор Ткачук В. М.ФзО-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ФзО-41

Опис навчальної дисципліни

В курсі представлені основи квантової механіки. Також робочою програмою курсу передбачено практичні заняття, які включають всі основні розділи квантової механіки.

Курс охоплює такі теми: основні принципи квантової механіки, математичний апарат квантової механіки, рівняння Шредінґера, найпростіші задачі квантової механіки, момент кількості руху, рух частинки в центральносиметричному полі, теорія збурень, релятивістська квантова механіка, квантова механіка системи багатьох частинок.

Метою цієї дисципліни є формування в майбутнього фізика цілісної картини фізичних явищ, пов’язаних із мікросвітом. Завданням курсу є оволодіння навичок опису та розрахунку властивостей квантових систем.

Після завершення цього курсу студент буде :

  • знати основні поняття та рівняння предмету викладені у програмі курсу.
  • вміти застосовувати знання квантової механіки для розв’язування задач квантової механіки, володіти апаратом квантової механіки та розв’язувати відповідні рівняння.

Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких розділів математики і фізики: математичний аналіз, векторний аналіз, диференціальні рівняння, механіка, атомна фізика.

Рекомендована література

Базова

  1. Вакарчук І. О. Квантова механіка. Львів, 2012.
  2. Глауберман А. Ю. Квантова механіка. Львів, 1962.
  3. Юхновський І. Р. Квантова механіка. Київ, 1995.
  4. Вакарчук І. О., Кулій Т. В.,Кнігініцький О. В., Ткачук В. М. Збірник задач з квантової механіки. Львів, 1996.

Допоміжна

  1. Ткачук В. М. Фундаментальні проблеми квантової механіки. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011.
  2. Понеділок Г. В. Основи квантової фізики. Львів, 2009.

Інформаційні ресурси

Wikipedia. http://www.wikipedia.org

Матеріали

  1. І. О. Вакарчук, Квантова механіка (видання четверте, доповнене). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 872 с.
  2. І. О. Вакарчук, Т. В. Кулій, О. В. Кнігініцький, В. М. Ткачук. Збірник задач з квантової механіки. Львів: ЛДУ імені Івана Франка, 1997. 32 с.

Силабус:

Завантажити силабус