Антоняк Олег Тарасович

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: ст. наук. співробітник, доцент
Електронна пошта: oleh.antonyak@lnu.edu.ua
Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • спектрально-люмінесцентні дослідження широкозонних діелектричних кристалів;
 • дослідження радіаційно-чутливих властивостей сцинтиляційних матеріалів та люмінофорів.

Навчальні дисципліни

Вибрані публікації

Cтатті:

 1. Дендебера М.П. Люмінесценція мікрокристалів CsPbBr3, украплених у матрицю KBr/ М.П Дендебера, Я.М. Чорнодольський, О.Т. Антоняк, Т.С. Малий, В.Б. Михайлик, В.В. Вістовський, А.С. Волошиновський // Журнал фізичних досліджень – 2021– Т.25, №3.– С. 3703-1 – 3703-6.
 2. Antonyak O.T. Charge states of the activator and size effects in BaF2: Eu nanophosphors / O.T. Antonyak, V.V. Vistovskyy, A.V. Zhyshkovych, I.M. Kravchuk, M.S. Karkulovska //Radiat. Eff. Def. Solids – 2020 – Vol. 175. – P. 755–764.
 3. Dendebera M. Time resolved luminescence spectroscopy of CsPbBr3 single crystal / M. Dendebera, Ya Chornodolskyy, R. Gamernyk, O. Antonyak, I. Pashuk, S. Myagkota, I. Gnilitskyi, V. Pankratov, V. Vistovskyy, V. Mykhaylyk, M. Grinberg, A. Voloshinovskii // Lumin., 2020. Vol. 225, September, 117346.
 4. Mykhaylyk V.B. Bright and fast scintillations of an inorganic halide perovskite CsPbBr3 crystal at cryogenic temperatures / V.B. Mykhaylyk, H. Kraus, V. Kapustianyk, H.J. Kim, P. Mercere, M. Rudko, P. Da Silva, O. Antonyak, M. Dendebera // Scientific Reports, 2020. Vol. 10: art. n. 8601.
 5. Antonyak O.T. Size effects and radiation resistance of BaF2 nanophosphors / O.T. Antonyak, V.V. Vistovskyy, A.V. Zhyshkovych, I.M. Kravchuk // J. Lumin. – 2019. – Vol. 211. – P. 203–208.
 6. Склокераміка LiB3O5–перспективний матеріал для дозиметрії / В.Т. Адамів, І.М. Теслюк, О.Т. Антоняк, С.З. Малинич, І.Є. Мороз // Військово-технічний збірник – 2019. – Vol. 20. – P. 64–68.
 7. High-energy electronic excitations and radiation defects in SrCl2 crystals / O.T. Antonyak, Ya.M. Chornodolskyy, S.V. Syrotyuk, N.V. Gloskovska, R.V. Gamernyk // Materials Research Express – 2017. – Vol. 4.
 8. Демків Т. Вплив йонізуючого випромінювання на електричні властивості композитних полімерних матеріалів з наночастинками BаF2 та SrF2 / Т. Демкiв, О. Галяткiн, З. Хапко [та ін.] // Вісник Львів. ун-ту. Серія фізична. – 2015. – Вип. 50. – С. 64–71.
 9. Antonyak O. T. Defect luminescence in CaF2 nanoparticles / O. T. Antonyak, V. V. Vistovskyy, A. V. Zhyshkovych, I. M. Kravchuk // J. Lumin. – 2015. – Vol. 167. – P. 249–253.
 10. Antonyak O. T. Luminescence of the SrCl2:Pr crystals under high-energy excitation / O. T. Antonyak, A. S. Voloshinovskii, V. V. Vistovskyy [et al.] // J. Lumin. – 2014. – Vol. 145. – P. 13–18.
 11. Antonyak O. T. Peculiarities of electron-phonon interaction in Pr3+ centers of SrCl2:Pr single crystals /    O. T. Antonyak, A. S. Voloshinovskii, V. V. Vistovskyy, Ya. M. Chornodolskyy // Functional Materials. – 2013. – Vol. 20, No. 4. – P. 429–433.
 12. Andriessen J. Experimental and theoretical study of the spectroscopic properties of Ce3+ doped LaCl3 single crystals / J. Andriessen, O. Antonyak, P. Dorenbos [et al.] // Optics Communications. – 2000. – Vol. 178, № 4–6. – P. 355–363.
 13. Антоняк О. Т. Свічення кристалів альфа- та бета-BaB2О11 / О. Т. Антоняк, В. Т. Адамів, Я. В. Бурак, Н. С. Підзирайло // УФЖ. – 2000. – Т. 45, № 6. – С. 689–694.
 14. Волошиновський А. С. Люминесцентные свойства хлорида церия / А. С. Волошиновський, П. А. Родный, О. Т. Антоняк, Н. С. Пидзырайло  // ФТТ. – 1994. – Т. 36, № 2. – С. 436–443.
 15. Антоняк О. Т. Спектроскопия активаторных центров различной локальной симметрии в кристаллах SrCl2-Ce / О. Т. Антоняк, И. В. Китык, Н. С. Пидзырайло // Оптика и спектроскопия. – 1989. – Т. 69, № 3. – С. 606–611.
 16. Антоняк О. Т. Особенности электрон-фононного взаимодействия в Се3+-центра монокристаллов SrCl2-Ce / О. Т. Антоняк, И. В. Китык, Н. С. Пидзырайло // Оптика и спектроскопия. – 1987. – Т. 63, № 3. – С. 529–534.

Наукова біографія

Закінчив фізичний факультет Львівського державного університету (ЛДУ) імені Івана Франка в 1971 році. Отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Фізика” і здобув кваліфікацію фізик, викладач фізики.

1971–1984 роки працював на різних технічних посадах кафедри експериментальної фізики ЛДУ імені Івана Франка.

1978–1982 роки навчався в аспірантурі кафедри експериментальної фізики ЛДУ імені Івана Франка без відриву від виробництва.

1984-2000 роки перебував в Науково-дослідній частині на різних посадах.

Зокрема, 1989-2000 роки був на посаді старшого наукового співробітника ЛДУ імені Івана Франка.

В 1993 році захистив кандидатську дисертацію Оптична спектроскопія і радіаційні властивості монокристалів SrCl2-Ce“. Присуджено науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності фізика твердого тіла.

В 1996 році присуджено вчене звання старшого наукового співробітника.

2000–2003 роки працював асистентом кафедри експериментальної фізики ЛДУ імені Івана Франка.

З 2003 року до тепер працює доцентом кафедри загальної фізики фізичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

В 2006 році присуджено вчене звання доцента кафедри загальної фізики.

З 2014 року перейшов на 0,5 ставки доцента кафедри загальної фізики.

З вересня 2018 року переведений на 0,5 ставки старшого наукового співробітника кафедри експериментальної фізики фізичного факультету.

В різні роки був виконавцем держбюджетних та госпдоговірних тем. Опублікував 118 наукових праць.

З лютого 2022 доцент-сумісник (0,25 ст.) на кафедрі експериментальної фізики.

З вересня 2022 – старший науковий співробітник кафедри експериментальної фізики фізичного факультету.

З вересня 2023 – доцент кафедри.

Навчально-методичний доробок: 4 навчальних посібники та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт.

Методичні матеріали

Навчальні посібники та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт:

 1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з молекулярної спектроскопії і люмінесценції. ІІ ч. : [для студ. спеціал. 7.070101 спеціал. “Оптика і спектроскопія”] / А. С. Крочук, М. С. Підзирайло, З. А. Хапко, О. Т. Антоняк. – Львів : СП “Євросвіт”, 2004. – 37 c.
 2. Антоняк О. Т. Загальна фізика. Основи електрики і магнетизму : навч. посіб. : [для вищ. навч. закл.] / О. Т. Антоняк. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 240 с.
 3. Антоняк О. Т. Збірник тестових завдань з курсу “Фізика” : навч. посіб. : [для студ. природн. спеціал. вищ. навч. закл.] / О. Т. Антоняк. – Львів : СП “Євросвіт”, 2011. – 88 с.
 4. Антоняк О. Т. Оптика. Лабораторний практикум : навч. посіб. : [для студ. природн. ф-тів] / О. Т. Антоняк, Я. І. Шопа. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 156 с.

Розклад