Щепанський Павло Андрійович

Посада: доцент
кафедри загальної фізики, старший науковий співробітник
кафедри експериментальної фізики
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Телефон (робочий): (032) 239-45-00
Електронна пошта: pavlo.shchepanskyi@lnu.edu.ua
Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • рефрактивні параметри (показники заломлення, двопроменезаломлення, спектри пропускання й поглинання, п’єзооптичні властивості) механічно вільних й затиснутих одновісними тисками кристалів;
 • кристалооптика фероїків.

Навчальні дисципліни

Вибрані публікації

Статті:

 1. Stadnyk V. Yo. On isotropic states in α-LiNH4SO4 crystals / V. Yo. Stadnyk, R. S. Brezvin, M. Ya. Rudysh, P. A. Shchepanskyi, V. M. Gaba, Z. А. Kogut //  Optics  and  Spectroscopy.  –  2014.  –  Vol.  117,  №  5.  – P. 756–758.
 2. Rudysh М. Ya. Energy band structure of LiNH4SOcrystals / М. Ya. Rudysh,  V. Yo. Stadnyk, R. S. Brezvin, P. А. Shchepanskyi // Physics of the Solid State. – 2015. – Vol. 57, No. 1. – P. 53–58.
 3. Stadnyk V. Yo. Piezo-optic properties of LiNH4SO4 crystals / V. Yo. Stadnyk, R. S. Brezvin, М. Ya. Rudysh,  P. A. Shchepanskyi, V. Yu. Kurlyak // Crystallography Reports. – 2015. – Vol. 60, № 3. – P. 388–392.
 4. Rudysh M. Ya. Ionicity and birefringence of a-LiNH4SO4 crystals: ab initio DFT study, X-ray spectroscopy measurements / M. Ya. Rudysh, M. G. Brik, O. Y. Khyzhun, A. O. Fedorchuk, I. V. Kityk, P. A. Shchepanskyi, V. Yo. Stadnyk, G. Lakshminarayana, R. S. Brezvin, Z. Bak, M. Piasecki // RSC Adv. – 2017. – Vol. 7. – P. 6889–6901.
 5. Myronchuk G. L. Optical absorption, piezoelectric effect and second harmonic generation studies of single crystal AgGaGe3Se7.6Te0.4 solid solution / G. L. Myronchuk, G. Lakshminarayana, I. V. Kityk, A. S. Krymus, O. V. Parasyuk, M. Ya. Rudysh, P. A. Shchepanskyi, M. Piasecki // Appl. Phys. A. – 2017. – Vol. 123, № 3. – P. 175-1–175-8.
 6. Shchepanskyi A. Structure and optical anisotropy of K1.75(NH4)0.25SO4 solidsolution / P. A. Shchepanskyi, O. S. Kushnir, V. Yo. Stadnyk, A. O. Fedorchuk, M. Ya. Rudysh, R. S. Brezvin, P. Yu. Demchenko, A. S. Krymus // Ukr. J. Phys. Opt. – 2017. – Vol. 18, № 4. – P. 187–196.
 7. Shchepanskyi P. A. The influence of partial isomorphic substitution on electronic and optical parameters of ABSO4 group crystals / P. A. Shchepanskyi,  M. Gaba, V.  Yo. Stadnyk, M. Ya. Rudysh, R. S. Brezvin, M. Piasecki // Acta Phys. Pol. A.  – 2018. – Vol. 138, No 4. – P. 819–823.
 8. Shchepanskyi P. A. Structure and refractive properties of LiNaSO4 single crystals / P. A. Shchepanskyi, O. S. Kushnir, V. Yo. Stadnyk, R. S. Brezvin, A. O. Fedorchuk // Ukr. J. Phys. Opt. – 2018. – Vol. 19,    No 3.  – P. 141–149.
 9. Mytsyk B. Photoelasticity of ammonium sulfate crystals / B. Mytsyk, V. Stadnyk, N. Demyanyshyn, Ya. Kost, P. Shchepanskyi // Optical Materials. — 2019. — Vol. 88. — P. 723–728.
 10. Kushnir O. S. Relationships among optical and structural characteristics of ABSO4 crystals / O.S. Kushnir, P. A. Shchepanskyi, V. Yo. Stadnyk, A.O. Fedorchuk // Optical Materials. — 2019. — Vol. 95. — P. 109221.

Патенти:

 1. Пат. 128162 Україна (на корисну модель), МПК G01N 21/39 (2006.01). Пристрій для дослідження оптичної якості монокристала / Стадник В. Й., Габа В. М., Сугак Д. Ю., Брезвін Р. С., Рудиш М. Я., Щепанський П. А. ; заявники і власники Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет “Львівська політехніка”. – №u201801973 ; заявл. 26.02.2018 ; опубл. 10.09.2018, бюл. № 17.
 2. Пат. 139890 Україна (на корисну модель), МПК:G01L 1/24 (2006.01). Пристрій для вимірювання одновісного механічного тиску / Стадник В. Й., Рудиш М. Я., Щепанський П. А., Матвіїв Р. Б., Габа    В. М., Когут З. О., Брезвін Р. С. ; заявники і власники Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет “Львівська політехніка”. – № u201907532 ; заявл. 05.07.2019 ; опубл. 27.01.2020, бюл. № 2/2020.

 3. Пат. 140611 Україна (на корисну модель), МПК (2006): G01K 11/00, G01K 11/32 (2006.01). Пристрій для оптичного вимірювання температури / Стадник В. Й., Габа В. М., Рудиш М. Я., Щепанський П. А., Матвіїв Р. Б., Брезвін Р. С., Петрович І. В. ; заявники і власники Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет “Львівська політехніка”. – № u201907533; заявл. 05.07.2019 ; опубл. 10.03.2020, бюл. № 5/2020.

Наукова біографія

Закінчив з відзнакою фізичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка в 2015 році. Отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Фізика конденсованого стану” і здобув кваліфікацію Магістр фізики конденсованого стану (диплом бакалавра з відзнакою за спеціальністю “Фізика”, кваліфікація – Бакалавр фізики, вчитель фізики (2013 рік)).

Листопад 2015 року – квітень 2016 року був аспірантом кафедри твердого тіла, а з травня 2016 року – аспірант кафедри загальної фізики.

Закінчив аспірантуру в жовтні 2018 року. З листопада 2018 року по грудень 2019 року був молодшим науковим співробітником 0,5 ставки по темі Фз-53Ф “Нові матеріали функціональної електроніки на основі напівпровідникових та діелектричних кристалів груп А4ВХ6 та А2ВХ4“.

Січень – квітень 2020 року працював провідним інженером міжкафедральної лабораторії практикуму з загальної фізики фізичного факультету (0,5 ставки).

Працював на посаді наукового співробітника по темі Фз-08Ф “Трансформація оптико-електронних параметрів і структура нових кристалічних матеріалів для сенсорної техніки та оптоелектроніки” (2020-2022 роки) та  асистентом (0,5 ставки) кафедри загальної фізики за сумісництвом (2020-2021 н.р.)

З вересня 2021 року працює на посаді доцента кафедри загальної фізики та старшого наукового співробітника (0,5 ставки) по темі Фз-08Ф за сумісництвом.

Тема дисертаційної роботи – “Особливості зонної структури та оптичні характеристики кристалів групи ABSO4 (де A, B = Li, Na, K, NH4) з ізотропною точкою”. Науковий керівник – професор Стадник В. Й. Захистив кандидатську дисертацію 14 травня 2019 року. 15 жовтня 2019 р. присвоєно ступінь кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю фізика напівпровідників і діелектриків.

Стипендіат стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2020-2022).

16 листопада 2020 року нагороджений дипломом лауреата обласної премії для працівників наукових установ та закладів вищої освіти за значні досягнення в галузі науки.

Опублікував 80 наукових праць та отримав 3 патенти України на корисну модель.

Розклад