Щепанський Павло Андрійович

Посада: молодший науковий співробітник
кафедри загальної фізики, провідний інженер
міжкафедральної лабораторії практикуму з загальної фізики

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-45-00

Електронна пошта: pavlo.shchepanskyi@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • рефрактивні параметри (показники заломлення, двопроменезаломлення, спектри пропускання й поглинання, п’єзооптичні властивості) механічно вільних й затиснутих одновісними тисками кристалів;
 • кристалооптика фероїків.

Вибрані публікації

Статті:

 1. Stadnyk V. Yo. On isotropic states in α-LiNH4SO4 crystals / V. Yo. Stadnyk, R. S. Brezvin, M. Ya. Rudysh, P. A. Shchepanskyi, V. M. Gaba, Z. А. Kogut //  Optics  and  Spectroscopy.  –  2014.  –  Vol.  117,  №  5.  – P. 756–758.
 2. Rudysh М. Ya. Energy band structure of LiNH4SOcrystals / М. Ya. Rudysh,  V. Yo. Stadnyk, R. S. Brezvin, P. А. Shchepanskyi // Physics of the Solid State. – 2015. – Vol. 57, No. 1. – P. 53–58.
 3. Stadnyk V. Yo. Piezo-optic properties of LiNH4SO4 crystals / V. Yo. Stadnyk, R. S. Brezvin, М. Ya. Rudysh,  P. A. Shchepanskyi, V. Yu. Kurlyak // Crystallography Reports. – 2015. – Vol. 60, № 3. – P. 388–392.
 4. Rudysh M. Ya. Ionicity and birefringence of a-LiNH4SO4 crystals: ab initio DFT study, X-ray spectroscopy measurements / M. Ya. Rudysh, M. G. Brik, O. Y. Khyzhun, A. O. Fedorchuk, I. V. Kityk, P. A. Shchepanskyi, V. Yo. Stadnyk, G. Lakshminarayana, R. S. Brezvin, Z. Bak, M. Piasecki // RSC Adv. – 2017. – Vol. 7. – P. 6889–6901.
 5. Myronchuk G. L. Optical absorption, piezoelectric effect and second harmonic generation studies of single crystal AgGaGe3Se7.6Te0.4 solid solution / G. L. Myronchuk, G. Lakshminarayana, I. V. Kityk, A. S. Krymus, O. V. Parasyuk, M. Ya. Rudysh, P. A. Shchepanskyi, M. Piasecki // Appl. Phys. A. – 2017. – Vol. 123, № 3. – P. 175-1–175-8.
 6. Shchepanskyi A. Structure and optical anisotropy of K1.75(NH4)0.25SO4 solidsolution / P. A. Shchepanskyi, O. S. Kushnir, V. Yo. Stadnyk, A. O. Fedorchuk, M. Ya. Rudysh, R. S. Brezvin, P. Yu. Demchenko, A. S. Krymus // Ukr. J. Phys. Opt. – 2017. – Vol. 18, № 4. – P. 187–196.
 7. Щепанський П. Рефрактивнi параметри кристалiв K1.75[NH4]0.25SO4 / П. Щепанський, В. Стадник,   Р. Брезвiн, М. Рудиш // Вiсник Львiвського унiверситету. Серiя фiзична. – 2016. – Вип. 52. – С. 108–115.
 8. Стадник В. Зоннa структура та рефрактивні властивості кристалу твердого розчину калій-амоній сульфату / В. Стадник, П. Щепанський, М. Рудиш, Р. Брезвін, І. Матвіїшин, Л. Карплюк, З. Когут // Електроніка та інформаційні технології. – 2017. – Вип. 8. – С. 143–152.
 9. Shchepanskyi P. A. The influence of partial isomorphic substitution on electronic and optical parameters of ABSO4 group crystals / P. A. Shchepanskyi,  M. Gaba, V.  Yo. Stadnyk, M. Ya. Rudysh, R. S. Brezvin, M. Piasecki // Acta Phys. Pol. A.  – 2018. – Vol. 138, No 4. – P. 819–823.
 10. Shchepanskyi P. A. Structure and refractive properties of LiNaSO4 single crystals / P. A. Shchepanskyi, O. S. Kushnir, V. Yo. Stadnyk, R. S. Brezvin, A. O. Fedorchuk // Ukr. J. Phys. Opt. – 2018. – Vol. 19,    No 3.  – P. 141–149.

Патент:

Пат. 128162 Україна (на корисну модель), МПК G01N 21/39 (2006.01). Пристрій для дослідження оптичної якості монокристала / Стадник В. Й., Габа В. М., Сугак Д. Ю., Брезвін Р. С., Рудиш М. Я., Щепанський П. А. ; заявники і власники Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет “Львівська політехніка”. – №u201801973 ; заявл. 26.02.2018 ; опубл. 10.09.2018, бюл. № 17.

Наукова біографія

Закінчив з відзнакою фізичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка в 2015 році. Отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Фізика конденсованого стану” і здобув кваліфікацію Магістр фізики конденсованого стану (диплом бакалавра з відзнакою за спеціальністю “Фізика”, кваліфікація – Бакалавр фізики, вчитель фізики (2013 рік)).

Листопад 2015 року – квітень 2016 року був аспірантом кафедри твердого тіла, а з травня 2016 року – аспірант кафедри загальної фізики.

Закінчив аспірантуру в жовтні 2018 року. З листопада 2018 року працює молодшим науковим співробітником 0,5 ставки по темі Фз-53Ф “Нові матеріали функціональної електроніки на основі напівпровідникових та діелектричних кристалів груп А4ВХ6 та А2ВХ4“.

Тема дисертаційної роботи – “Особливості зонної структури та оптичні характеристики кристалів групи ABSO4 (де A, B = Li, Na, K, NH4) з ізотропною точкою”. Науковий керівник – професор Стадник В. Й. Захистив кандидатську дисертацію 14 травня 2019 року.

Опублікував 57 наукових праць та отримав 1 патент України на корисну модель.

Розклад