Щепанський Павло Андрійович

Посада: доцент
кафедри загальної фізики, старший науковий співробітник
кафедри загальної фізики
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Телефон (робочий): (032) 239-45-00
Електронна пошта: pavlo.shchepanskyi@lnu.edu.ua
Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • рефрактивні параметри (показники заломлення, двопроменезаломлення, спектри пропускання й поглинання, п’єзооптичні властивості) механічно вільних й затиснутих одновісними тисками кристалів;
 • кристалооптика фероїків.

Навчальні дисципліни

Вибрані публікації

Статті:

 1. Stadnyk V. Yo. On isotropic states in α-LiNH4SO4 crystals / V. Yo. Stadnyk, R. S. Brezvin, M. Ya. Rudysh, P. A. Shchepanskyi, V. M. Gaba, Z. А. Kogut //  Optics  and  Spectroscopy.  –  2014.  –  Vol.  117,  №  5.  – P. 756–758.
 2. Rudysh М. Ya. Energy band structure of LiNH4SOcrystals / М. Ya. Rudysh,  V. Yo. Stadnyk, R. S. Brezvin, P. А. Shchepanskyi // Physics of the Solid State. – 2015. – Vol. 57, No. 1. – P. 53–58.
 3. Stadnyk V. Yo. Piezo-optic properties of LiNH4SO4 crystals / V. Yo. Stadnyk, R. S. Brezvin, М. Ya. Rudysh,  P. A. Shchepanskyi, V. Yu. Kurlyak // Crystallography Reports. – 2015. – Vol. 60, № 3. – P. 388–392.
 4. Rudysh M. Ya. Ionicity and birefringence of a-LiNH4SO4 crystals: ab initio DFT study, X-ray spectroscopy measurements / M. Ya. Rudysh, M. G. Brik, O. Y. Khyzhun, A. O. Fedorchuk, I. V. Kityk, P. A. Shchepanskyi, V. Yo. Stadnyk, G. Lakshminarayana, R. S. Brezvin, Z. Bak, M. Piasecki // RSC Adv. – 2017. – Vol. 7. – P. 6889–6901.
 5. Myronchuk G. L. Optical absorption, piezoelectric effect and second harmonic generation studies of single crystal AgGaGe3Se7.6Te0.4 solid solution / G. L. Myronchuk, G. Lakshminarayana, I. V. Kityk, A. S. Krymus, O. V. Parasyuk, M. Ya. Rudysh, P. A. Shchepanskyi, M. Piasecki // Appl. Phys. A. – 2017. – Vol. 123, № 3. – P. 175-1–175-8.
 6. Shchepanskyi A. Structure and optical anisotropy of K1.75(NH4)0.25SO4 solidsolution / P. A. Shchepanskyi, O. S. Kushnir, V. Yo. Stadnyk, A. O. Fedorchuk, M. Ya. Rudysh, R. S. Brezvin, P. Yu. Demchenko, A. S. Krymus // Ukr. J. Phys. Opt. – 2017. – Vol. 18, № 4. – P. 187–196.
 7. Shchepanskyi P. A. The influence of partial isomorphic substitution on electronic and optical parameters of ABSO4 group crystals / P. A. Shchepanskyi,  M. Gaba, V.  Yo. Stadnyk, M. Ya. Rudysh, R. S. Brezvin, M. Piasecki // Acta Phys. Pol. A.  – 2018. – Vol. 138, No 4. – P. 819–823.
 8. Shchepanskyi P. A. Structure and refractive properties of LiNaSO4 single crystals / P. A. Shchepanskyi, O. S. Kushnir, V. Yo. Stadnyk, R. S. Brezvin, A. O. Fedorchuk // Ukr. J. Phys. Opt. – 2018. – Vol. 19,    No 3.  – P. 141–149.
 9. Mytsyk B. Photoelasticity of ammonium sulfate crystals / B. Mytsyk, V. Stadnyk, N. Demyanyshyn, Ya. Kost, P. Shchepanskyi // Optical Materials. — 2019. — Vol. 88. — P. 723–728.
 10. Kushnir O. S. Relationships among optical and structural characteristics of ABSO4 crystals / O.S. Kushnir, P. A. Shchepanskyi, V. Yo. Stadnyk, A.O. Fedorchuk // Optical Materials. — 2019. — Vol. 95. — P. 109221.

Патенти:

 1. Пат. 128162 Україна (на корисну модель), МПК G01N 21/39 (2006.01). Пристрій для дослідження оптичної якості монокристала / Стадник В. Й., Габа В. М., Сугак Д. Ю., Брезвін Р. С., Рудиш М. Я., Щепанський П. А. ; заявники і власники Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет “Львівська політехніка”. – №u201801973 ; заявл. 26.02.2018 ; опубл. 10.09.2018, бюл. № 17.
 2. Пат. 139890 Україна (на корисну модель), МПК:G01L 1/24 (2006.01). Пристрій для вимірювання одновісного механічного тиску / Стадник В. Й., Рудиш М. Я., Щепанський П. А., Матвіїв Р. Б., Габа    В. М., Когут З. О., Брезвін Р. С. ; заявники і власники Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет “Львівська політехніка”. – № u201907532 ; заявл. 05.07.2019 ; опубл. 27.01.2020, бюл. № 2/2020.

 3. Пат. 140611 Україна (на корисну модель), МПК (2006): G01K 11/00, G01K 11/32 (2006.01). Пристрій для оптичного вимірювання температури / Стадник В. Й., Габа В. М., Рудиш М. Я., Щепанський П. А., Матвіїв Р. Б., Брезвін Р. С., Петрович І. В. ; заявники і власники Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет “Львівська політехніка”. – № u201907533; заявл. 05.07.2019 ; опубл. 10.03.2020, бюл. № 5/2020.

Наукова біографія

Закінчив з відзнакою фізичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка в 2015 році. Отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Фізика конденсованого стану” і здобув кваліфікацію Магістр фізики конденсованого стану (диплом бакалавра з відзнакою за спеціальністю “Фізика”, кваліфікація – Бакалавр фізики, вчитель фізики (2013 рік)).

Листопад 2015 року – квітень 2016 року був аспірантом кафедри твердого тіла, а з травня 2016 року – аспірант кафедри загальної фізики.

Працював на темі з Державним фондом фундаментальних досліджень Синтез нового класу кристалічних матеріалів групи А2ВХ4 та дослідження перспектив їх ефективного застосування у приладах управління електромагнітним випромінюванням” в 2017 році.

Закінчив аспірантуру в жовтні 2018 року. З листопада 2018 року по грудень 2019 року був молодшим науковим співробітником 0,5 ставки по темі Фз-53Ф “Нові матеріали функціональної електроніки на основі напівпровідникових та діелектричних кристалів груп А4ВХ6 та А2ВХ4.

Січень – квітень 2020 року працював провідним інженером міжкафедральної лабораторії практикуму з загальної фізики фізичного факультету (0,5 ставки).

Працював на посаді наукового співробітника по темі Фз-08Ф “Трансформація оптико-електронних параметрів і структура нових кристалічних матеріалів для сенсорної техніки та оптоелектроніки” (2020-2022 роки) та  асистентом (0,5 ставки) кафедри загальної фізики за сумісництвом (2020-2021 н.р.)

З вересня 2021 року працює на посаді доцента кафедри загальної фізики. В цей час також працював старшим науковим співробітником (0,5 ставки) по темі Фз-08Ф за сумісництвом.

Також працював старшим науковим співробітником по сумісництву на темі Фз-39НФ (фундаментальні дослідження молодих вчених) “Нові моно-, полі-, нанокристалічні матеріали подвійного призначення для акумуляторів, накопичувачів водню, сенсорної техніки та електроніки” (керівник теми – доцент кафедри експериментальної фізики, старший науковий співробітник М. Я. Рудиш) в 2023 році.

З лютого 2024 року працює старшим науковим співробітником (0,5 ставки) за сумісництвом по темі Фз-01Ф “Нові широкозонні матеріали для детектування та керування електромагнітним випромінюванням у пристроях подвійного призначення” (01.01.2024 – 31.12.2026).

Тема дисертаційної роботи – “Особливості зонної структури та оптичні характеристики кристалів групи ABSO4 (де A, B = Li, Na, K, NH4) з ізотропною точкою”. Науковий керівник – професор Стадник В. Й. Захистив кандидатську дисертацію 14 травня 2019 року. 15 жовтня 2019 р. присвоєно ступінь кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю фізика напівпровідників і діелектриків.

Двічі стипендіат стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2020-2022 та 2022-2024).

16 листопада 2020 року нагороджений дипломом лауреата обласної премії для працівників наукових установ та закладів вищої освіти за значні досягнення в галузі науки.

Разом зі співавторами доцент П. А. Щепанський отримав Премію Президента України за роботу “Нові мультифункціональні монокристалічні та полікристалічні матеріали для акумуляторів, накопичувачів водню, сенсорної техніки та електроніки” (в грудні 2022 року).

Опублікував 80 наукових праць та отримав 3 патенти України на корисну модель.

Проекти

Доцент Щепанський  П. А. працював за сумісництвом по темах та ґранті Національного фонду досліджень України:

 • тема з Державним фондом фундаментальних досліджень Синтез нового класу кристалічних матеріалів групи А2ВХ4 та дослідження перспектив їх ефективного застосування у приладах управління електромагнітним випромінюванням” в 2017 році;
 • держбюджетна тема Фз-53Ф Нові матеріали функціональної електроніки на основі напівпровідникових та діелектричних кристалів груп А4ВХ6 та А2ВХ4” (2018–2019 роки);
 • держбюджетна тема Фз-08Ф Трансформація оптико-електронних параметрів і структура нових кристалічних матеріалів для сенсорної техніки та оптоелектроніки” (01.05.2020 – 31.12.2022). Мета роботи: З’ясування оптико-електронних та зонно-енергетичних параметрів фероїків структурних типів АВSO4 (у т. ч. твердих розчинів заміщення та кристалів, інкорпорованих домішками перехідних металів) і А4ВХ6 та впливу на них зовнішніх полів для можливого використання кристалів як активних елемен­тів пристроїв функціональної електроніки.
 • ґрант Національного фонду досліджень України 2020.02/0211 Експериментально-теоретичне вивчення і прогнозування фотопружних властивостей кристалічних матеріалів для пристроїв керування електромагнітним випромінюванням. Мета роботи:  Розвиток методології точного вивчення та прогнозування рефрактивних характеристик і створення бази даних вперше синтезованих кристалічних матеріалів групи А2ВХ4 для їх ефективного використання в пристроях оптоелектроніки, в т.ч. акустооптичних комірках.
 • тема Фз-39НФ (фундаментальні дослідження молодих вчених) “Нові моно-, полі-, нанокристалічні матеріали подвійного призначення для акумуляторів, накопичувачів водню, сенсорної техніки та електроніки” в 2023 році.

На даний час доцент Щепанський П. А. працює старшим науковим співробітником по держбюджетній темі  Фз-01Ф “Нові широкозонні матеріали для детектування та керування електромагнітним випромінюванням у пристроях подвійного призначення” (01.01.2024 – 31.12.2026) за сумісництвом. Мета роботи: Cинтез, експериментально-теоретичне дослідження та з’ясування механізму впливу зовнішніх чинників, катіонно-аніонних ізоморфних заміщень, а також домішкування атомами перехідних металів на температурно-спектральні зміни оптико-електронних параметрів кристалів групи А2ВХ4; вироблення рекомендацій щодо можливого практичного застосування досліджуваних матеріалів як активних світлочутливих елементів у пристроях керування електромагнітним випромінюванням та сенсорах.

Розклад