Фізика (111 – Математика. ОП Комп’ютерна алгебра, криптологія і теорія ігор, Комп’ютерний аналіз математичних моделей, Математика. Математична економіка та економетрика)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної фізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
836професор Демків Т. М.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
836професор Стадник В. Й., Щепанський П. А.
професор Демків Т. М., Щепанський П. А.

Опис навчальної дисципліни

Курс фізики є основою профільної підготовки студентів природничих і математичних спеціальностей. Без ґрунтовних знань фізичних законів та закономірностей неможлива майбутня повноцінна професійна діяльність у області математичного моделювання різноманітних природних та зумовлених діяльністю людини процесів, педагогічній, інженерній, комп’ютерній сферах тощо. Дисципліна „Фізика” займає центральне місце серед інших дисциплін природничих та технічних наук, оскільки є тим підґрунтям, яке поєднує їх в єдине ціле. З’ясовуючи фізичну суть законів та явищ природи, майбутні спеціалісти-природознавці та математики – потенціальні представники національної наукової еліти, формують сучасний науковий світогляд, який є одним із найбільш вагомих складників,  з яких формується культура суспільства.

Лабораторний практикум з курсу „Фізика” для студентів-педагогів механіко-математичного факультету є важливим фундаментом для набуття навиків роботи з апаратурою, дає відомості про методи дослідження фізичних явищ, закладає передумови для самостійних наукових пошуків у суміжних з фізикою ділянках математики та механіки.

Рекомендована література

Базова

 1. Курс фізики: [у 2 т.] навч. посіб. / за заг. ред. Г.Бушка. – К. : Либідь, 2001–  . – ISBN 966-06-0027-5.
  Т.1: Фізичні основи механіки. Електрика і магнетизм / Г.Ф.Бушок, В.В.Левандовський, Г.Ф.Півень.– 2001.– 448 с.– ISBN 966-06-0084-
  Т.2. Оптика. Фізика атома і атомного ядра. Молекулярна фізика / Г.Ф.Бушок, Е.Ф.Венгнер.– 2001. – 424с.– ISBN 966-06-0029-1.
 2. Вакарчук С.О., Демків Т.М., Мягкота С.В. Фізика. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 460 с.
 3. Антоняк О.Т. Загальна фізика. Основи електрики і магнетизму. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 240 с.
 4. Антоняк О.Т., Стадник В.Й.. Загальна фізика : підґрунтя оптики : навч. посіб. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 216 с.
 5. Стадник В.Й. Оптика. Елементи атомної та ядерної фізики. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 336 с.
 6. Загальний курс фізики: [у 3 т.] / за заг. ред. І.Кучерука. – К. : Техніка, 1999–2001. –
  ISBN 966-575-196-4.
  Т.1: Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка / І.М.Кучерук, І.Т.Горбачук, П.П.Луцик.– 1999.– 536с.– ISBN 966-575-017-8.
  Т.2. Електрика і магнетизм / І.М.Кучерук, І.Т.Горбачук, П.П.Луцик.– 2001. – 452с.– ISBN 966-575-183-2.
  Т.3. Оптика. Квантова фізика / І.М.Кучерук, І.Т.Горбачук.– 1999. – 515с.– ISBN 966-575-172-7.

Допоміжна

 1. Воловик П.М. Курс фізики для університетів : навч. посіб. / П.М.Воловик – К. : Ірпінь, Перун, 2005. – 864 с. – ISBN 966-569-172-4.
 2. Савельев И.В. Курс физики. – М.: Наука,1989.
 3. Калашніков С.Г. Електрика: навч. посібник / С.Г.Калашніков [5-е вид-во, виправ. та доп.]. – М. : “Наука”, 2003. – 576 с. (рос. мова)
 4. Клим М.М. Молекулярна фізика: навч. посіб./ М.М.Клим, П.М.Якібчук – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2003. – 544 с. – ISBN 966-613-245-1
 5. Кушнір Р.М. Загальна фізика. Механіка. Молекулярна фізика : навч. посіб./ Р.М.Кушнір. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 404 с.– ISBN 966-613-273-7.

Силабус:

Завантажити силабус