Новини

Семінар Modus Legendi та ГеоГеліоАстрофізика з нагоди 120-річниці заснування кафедри астрономії Львівського університету

21.06.2017 | 13:40

Шановні Колеги!
Запрошуємо до участі у спільному засіданні семінарів Modus Legendi та ГеоГеліоАстрофізика з нагоди 120-річниці заснування кафедри астрономії Львівського університету, яке відбудеться 22 червня о 15:00 у читальному залі Наукової бібліотеки Університету (НБУ).
Теми доповідей:

120 років заснування кафедри астрономії у Львівському університеті (Богдан Новосядлий),
Три осередки астрономії у Львові першої половини ХХ століття (Олег Петрук),
Сучасна кафедра астрофізики ЛНУ ім. І. Франка (Богдан Мелех),
Про астрономічні скарби НБУ (Василь Кметь)

В програмі також виставка стародруків та архівних документів.

Читати »

Звітна наукова конференція університету за 2016 рік. Підсекція фізики металів.

05.02.2017 | 14:34

Аудиторія 107, вул. Кирила і Мефодія, 8а
Керівник підсекції – проф. Мудрий С.І.
Секретар підсекції – асп. Олійник З.М.
З а с ід а н н я – 7 лютого, 10 год 00 хв

Структура композитів системи Al-Cu з вуглецевими нанотрубками в рідкому стані. Доц. Штаблавий І.І., проф. Мудрий С.І.
Магнітні властивості сполук Lu(Tm)15Fe65Sn20. Проф. Щерба І.Д.
Електрофізичні властивості SAC з наночастинками перехідних металів. Інж. 1 категорії Соколюк Б.І., гол. наук. співроб. Склярчук В.М.
Еволюція структури сплавів Al-Ni-Dy під час нагріву. Пров. спеціаліст Кулик Ю.О.
Ближній порядок розплавів квазібінарної системи...

Читати »

Звітна наукова конференція університету за 2016 рік. Підсекція оптики та спектроскопії.

05.02.2017 | 14:32

Велика фізична аудиторія, вул. Кирила і Мефодія, 8а
Керівник підсекції – проф. Романюк М.О.
Секретар підсекції – асп. Кашуба А.І.
З а с і д а н н я – 7 лютого, 10 год 00 хв

Вплив зовнішніх чинників на рефрактивні параметри кристалівRb2ZnCl4. Асп. Стахура В.Б., доц. Курляк В.Ю.
Швидка нелінійність Друде-Лоренца в фоторефрактивних кристалах. Пров. наук. співроб. Гамерник Р.В.
Дослідження люмінесценції з суб-пікосекундним часовим розділенням із використанням лазера на вільних електронах. Наук. співроб. Малий Т.С.
Спектральна залежність двопроменезаломлення твердих розчинів заміщення InxTl1-x Асп. Кашуба А.І., доц. Франів А.В., доц...

Читати »

Звітна наукова конференція університету за 2016 рік. Підсекція теоретичної фізики.

05.02.2017 | 14:27

Аудиторія 10, вул. Драгоманова, 12
Керівник підсекції – проф. Ткачук В.М.
Секретар підсекції – асп. Васюта В.М.
З а с і д а н н я – 7 лютого, 10 год 00 хв

Енергія домішкового атома в рамках теорії збурень Бріллюена-Віґнера. Проф.Вакарчук І.О.
Неоднорідна модель сильного зв’язку та рух частинки в кривому просторі. Проф.Ткачук В.М.
Потенціальна модель важких двомезонних молекул. Доц. ПіхС.С.
Кут змочування в методі функціонала густини. Доц.Мигаль В.М.
Функція розподілу вільних еніонів у границях бозе- і фермі-статистики. Д-р фіз.-мат. наук  Ровенчак А.А.
Дилатонна чорна діра з нелінійним полем Максвелла. Доц.Стецко М.М.
Застосування модального аналізу для...

Читати »

Звітна наукова конференція університету за 2016 рік. Підсекція фізики твердого тіла.

05.02.2017 | 14:23

Конференц зал НТНЦ НТД, вул. Драгоманова, 50
Керівник підсекції – проф. Стадник В.Й.
Секретар підсекції – доц. Тузяк О.Я.
З а с і д а н н я – 7 лютого, 10 год 00 хв

Дослідження та оптимізація нелінійно-оптичних властивостей метал-органічних сполук. Доц. Кулик Б.Я.
Властивості композитних матеріалів на основі оксидів цинку та графену. Доц. Турко Б.І.
Першопринципні розрахунки електронних та оптичних властивостей тонких плівок ZnO легованих In, Al та Ga. Доц. Бовгира О.В., інж. 1 категорії Коваленко М.В.
Прояв ізоморфного заміщення іонів металу в оптико-спектральних властивостях сегнетоелектриків NH2(CH3)2Me1-хСrx(SO4)2...

Читати »