Результати конкурсів наукових проєктів «Наука для безпеки людини та суспільства» та «Підтримка досліджень провідних та молодих учених»

Новостворений Національний фонд досліджень України оголосив результати перших конкурсів наукових проєктів «Наука для безпеки людини та суспільства» та «Підтримка досліджень провідних та молодих учених», на які подали заявки понад 900 наукових колективів з усієї України. Серед переможців є проєкт фізиків Львівського національного університету імені Івана Франка у співпраці з вченими ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАН України «Експериментально-теоретичне вивчення і прогнозування фотопружних властивостей кристалічних матеріалів для пристроїв керування електромагнітним випромінюванням».

Співкерівником проєкту є завідувач кафедри загальної фізики, професор Стадник В.Й., виконавцями – наукові співробітники Щепанський П.А. та Рудиш М.Я.

Упродовж 2020–2022 рр. колектив львівських фізиків працюватиме над синтезом низки кристалів групи A2BX4, встановленням їх структури, розрахунком  зонно-енергетичних характеристик, експериментальним дослідженням спектральних, температурних та баричних змін показників заломлення та двопроменезаломлення, залежностей фотопружних характеристик та коефіцієнтів  пружності цих кристалічних матеріалів. У рамках проєкту планується дослідити також температурно-баричні зміни різниці ходу, на основі яких будуть розраховані пʼєзооптичні коефіцієнти та їх залежності від температури.