Волошиновський Анатолій Степанович

Посада: завідувач кафедри
кафедри експериментальної фізики

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: Volosh@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Люмінесцентна спектроскопія з часовим розділенням, процеси випромінювального розпаду високоенергетичних електронних збуджень у широкозонних діелектричних кристалах.

 

Навчальні дисципліни

Публікації

Монографія

 • Флуоресцентна спектроскопія: можливості застосування в медичній практиці. Герич І.Д., Булавенко О.В., Остап’юк Л.Р., Волошиновський А.С., Мягкота С.В. – Львів: Ліга-Прес, 2015. – 366 с.

Основні наукові праці:

 1. Demkiv T. Intrinsic luminescence of SrF2 nanoparticles / T. Demkiv, M. Chylii, V. Vistovskyy, A. Zhyshkovych, N. Gloskovska, P. Rodnyi, A. Vasil’ev, A. Gektin, A. Voloshinovskii // J. Lumin. – 2017. – Vol. 190 – P.10–15.
 2. Demkiv T. M. X-ray excited luminescence of polystyrene composites loaded with SrF2 nanoparticles / T. M. Demkiv, O. O. Halyatkin, V. V. Vistovskyy, V. B. Hevyk, P. M. Yakibchuk, A. V. Gektin, A. S. Voloshinovskii // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. –2017. – Vol.847. – P. 47-51.
 3. Luminescent and kinetic properties of the polystyrene composites based on BaF2 nanoparticles / T.M. Demkiv, O.O. Halyatkin, V. V. Vistovskyy, A. V. Gektin, A.S. Voloshinovskii // Nucl. Instruments Methods Phys. Res. Sect. A Accel. Spectrometers, Detect. Assoc. Equip. – 2016. – P. 1–5
 4. Luminescent properties of LuPO4-Pr and LuPO4-Eu nanoparticles / V. Vistovskyy, T. Malyi, A. Vas’kiv, M. Chylii, N. Mitina, A. Zaichenko, A. Gektin, A. Voloshinovskii // J. Lumin. – 2016. – P. 527–532
 5. Dotsenko V. Luminescence properties and electronic structure of Ce<suз>3+-doped gadolinium aluminum garnet / V. Dotsenko, I. Berezovskaya, A. Voloshinovskii, B. Zadneprovski, N. Efryushina // Materials Research Bulletin. 2015. – Vol. 64. – P. 151–155.
 6. Жишкович А. Рекомбінаційна домішкова люмінесценція наночастинок BaF2:Eu3+ / А. В. Жишкович, В. В. Вістовський, Л.-І. І. Булик, В. Б. Цюмра, О. В. Гектін, А. С. Волошиновський // Вісник Львівського університету. Серія фізична. – 2014. – Вип. 49. – С. 72–80.
 7. Мягкота О. Темплатний синтез наночастинок фторидів лужноземельних металів в присутності поверхнево-активних олігопероксидів // О. Мягкота, Н. Мітіна, В. Вістовський, О.Шаповал, А. Волошиновський, П. Жмурін, О. Заїченко // Вопрросы химии и химической технологи. – 2014 . Т. 5 6 (98). – С. 29 34.
 8. Булавенко О. В. Апробація методу флуоресцентної спектроскопії для діагностики післяпологових ускладнень / О. В. Булавенко, Л. Р. Остап’юк, В. О. Рудь, А. С. Волошиновський // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2015. – Т. 19, № 1. – С. 161-167.
 9. Zhyshkovych A. Intrinsic and impurity luminescence of CaF2, CaF2:Eu2+ and CaF2:Eu3+nano-particles at high energy excitation / A.V. Zhyshkovych, V.V. Vistovskyy, N.E. Mitina, A.S. Zaichenko, A.V. Gektin, A.S. Voloshinovskii // Functional Materials. – 2014. – Vol. 21, No.1. – P. 10–14.
 10. Vistovskyy V. Luminescence and scintillation properties of LuPO4-Ce nanoparticles / V. Vistovskyy, T. Malyy, A. Pushak, A. Vas’kiv, A. Shapoval, N. Mitina, A. Gektin, A. Zaichenko, A. Voloshinovskii // Journal of Luminescence. – 2014. – Vol. 145. – P. 232–236.
 11. Antonyak O. Luminescence of the SrCl2:Pr crystals under high-energy excitation / O.T. Antonyak, A.S. Voloshinovskii, V.V. Vistovskyy, G.B. Stryganyuk, O.P. Kregel // Journal of Luminescence. – 2014. – Vol. 145. – P. 13–18.
 12. Vistovskyy V.V. The luminescence of BaF2 nanoparticles upon high-energy excitation / V. V. Vistovskyy, A. V. Zhyshkovych, O. O. Halyatkin, N. E. Mitina, A. S. Zaichenko, P. A. Rodnyi, A. N. Vasil’ev, A. V. Gektin, and A. S. Voloshinovskii // J. Appl. Phys. – 2014. – Vol.116. – P.054308.
 13. Rodnyi P.A. Characteristics of BaF2 and BaF2:Tm in Vacuum UV and UV Spectral Regions / P.A. Rodnyi, V.M. Khanin, A.S. Voloshinovskii, G.B. Striganyuk, E.A. Garibin, P.E. Gusev, M.A. Krutov, A.A. Demidenko // Optics and Spectroscopy. – 2014. – Vol. 117, No. 3. – P.392–395.
 14. Shalapska T. Luminescence spectroscopy and energy level location of lanthanide ions doped in La(PO3)3 Original Research Article / T. Shalapska, P. Dorenbos, A. Gektin, G. Stryganyuk, A. Voloshinovskii // Journal of Luminescence – 2014. – Vol 155. – P.95-100.
 15. Berezovskaya I.V. Local lattice distortion induced by substitution of Si for Ge in Li2CaGe1−xSixO4 solid solutions / I.V. Berezovskaya, I.V. Zatovsky, I.V. Ogorodnyk, A.S. Voloshinovskii, N.P. Efryushina, V.P. Dotsenko // Journal of Luminescence. – 2014. – Vol.154. – P.496-501.
 16. Вiстовський В. Релаксація електронних збуджень у наночастинках LaPO4-Pr,Ce / В. Вiстовський, Т. Малий, А. Волошиновський та ін. // Вiсник Львiвського унiверситету. Серiя фiзична. 2013. Випуск 48. С. 138-147.
 17. Чорнодольський Я. Визначення довжини термалiзацiї електронiв у кристалах CaF2, SrF2 та BaF2 / Я. Чорнодольський, В. Вiстовський, А. Жишкович, С. Сиротюк, О. Гектiн, А. Васiльєв, А. Волошиновський // Вiсник Львiвського унiверситету. Серiя фізична. – 2013. – Вип. 48. – С. 120–129.
 18. Волошиновський А. Electronic energy structure and core-valence luminescence of CsCl crystal / А. Волошиновський, С. Сиротюк, Я. Чорнодольський, Г. Стриганюк, П. Родний // Журнал фізичних досліджень. – 2013. – Том 17, №4. – С. 4701-1 – 4701-6.
 19. Relaxation of electronic excitations in CaF2 nanoparticles / V.V. Vistovskyy, A.V. Zhyshkovych, N.E. Mitina, A.S. Zaichenko, A.V. Gektin, A.N. Vasil’ev, A.S. Voloshinovskii // Journal of Applied Physics. – 2012. – Vol. 12, Iss. 2. – P. 024325-024325-7.
 20. Luminescent properties of Eu2+ and Ce3+ ions in strontium litho-silicate Li2SrSiO4 / V.P. Dotsenko, S.M. Levshov, I.V. Berezovskaya, G.B. Stryganyuk, A.S. Voloshinovskii, N.P. Efryushina // Journal of Luminescence, Volume 131, Issue 2, February 2011, Pages 310-315.
 21. CsPbCl3 nanocrystals dispersed in the Rb0,8Cs0,2Cl matrix studied by far-infrared spectroscopy //Solid State Communications. 2009. Vol 149. No. 3.
 22. Luminescence of Ce3+ doped LaPO4 nanophosрhors upon Ce3+ 4f-5d and band-to-band excitation //Journal of Lumіnescence. 2008. Vol 128. No. 3.
 23. Rodnyi P.A., Dorenbos P., Stryganyuk G.B., Voloshinovskii A.S., Potapov A.S., van Eijk C.W.E. Emission of Pr3+ in SrAl12O19 under vacuum ultraviolet synchrotron excitation. // J. Phys.: Condens. Matter, 2003, 15, P. 719–730.
 24. Voloshinovskii A., Myagkota S., Gloskovsky A., Zazubovich S.. Luminescence of CsPbCl3dispersed in CsCl crystal under high-energy excitation. // Physica status solidi B, 2001, 225, No.1, p. 257–264.
 25. Voloshinovskii A.S. Decay of 5pCs-core excitations in halide crystals with core valence luminescence. // Radiation Measurements, 2001, 33, p. 565-569.
 26. Волошиновский А.С. Экситонные состояния в кристаллах SnX2. // ФТТ 1993, т. 35, №12, с. 3229-3232.
 27. Волошиновський А.С. Остовно-валентна люмінесценція кристалів ABX3. // Укр. физ. журн. 1994. Т. 39, №2. – С. 204-209.

Біографія

Народився 28.08.1951, м. Дрогобич, Львівська обл.
Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка (1973), доктор фіз.-мат. наук (1994, оптика, лазерна фізика), професор (2005), Заслужений професор Львівського ун-ту (2015).

Керівник 9 кандидатських і 3 докторських дисертацій.

• Ґрант Міжнародного наукового фонду за Міжнародною науково-освітньою програмою “Науковці та викладачі” (1998),
• Лауреат обласної премії відомим ученим і знаним фахівцям (2013),
• Грамота Львівської обласної ради (2016),
• Грамота Верховної Ради України (2017).

Опублікував понад 150 статей у журналах зі списку ISI. 10 патентів. H-індекс: 19.

• Член редколегії журналів “Ukrainian Journal of Physical Optics” та “Вісник Львівського університету. Серія фізична”;
• Голова науково-технічної ради фізичного факультету;
• Член спеціалізованої Вченої ради по захисту дисертацій.

Розклад