Physics of Bose-systems [Фізика бозе-систем] (104 Фізика та астрономія)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Ровенчак А. А.ФзФм-51м

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФзФм-51м

Опис навчальної дисципліни

Мета: ознайомлення студентів із фізичними явищами, що відбуваються в квантових рідинах і газах і з методами їх дослідження на математичному рівні.

Завдання: проаналізувати процеси в бозе-системах та ознайомитися з методикою вивчення ідеальних бозонів і сильнорозріджених систем лазерно-охолоджених атомів лужних металів. Відповідні питаннями є особливо актуальним у зв’язку з останніми експериментальними успіхами у цій області.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати основні фізичні властивості бозе-систем, теоретичні методи дослідження квантових бозе-систем.

вміти: отримати основні співвідношення для ідеального бозе-газу, сформулювати використовувати методи квантової теорії поля для вивчення систем бозонів зі взаємодією.

Рекомендована література

Базова

  1. Боголюбов М. М. Лекції з квантової статистики. Питання статистичної механіки квантових систем. — Київ: Рад. шк., 1949. — 228 с.
  2. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика. Т. V: Статистическая физика. Часть 1. — Москва: Наука, 1976. — 584с.
  3. Ровенчак А. А. Фізика бозе-систем. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. — 128 с.
  4. Bose–Einstein Condensation / Ed. by Griffin, D. W. Snoke, S. Stringari. —Cambridge: Cambridge University Press, 1995. — xiii, 602 p.
  5. Griffin A. Excitations in a Bose-condensed liquid. — Cambridge: Cambridge University Press, 1993. — 308 p.

 Допоміжна

Наукові статті за тематикою спецкурсу.

 Інформаційні ресурси

  1. JILA BEC & Ultracold Atoms
  2. Visualization of Bose-Einstein Condensates

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму