Малий Тарас Сергійович

Посада: доцент
кафедри експериментальної фізики, старший науковий співробітник
кафедри експериментальної фізики
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Електронна пошта: taras.malyi@lnu.edu.ua
Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua
Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

  • Релаксація електронних збуджень в неорганічних об’ємних та наноструктурованих неорганічних матеріалах, а також композитних органічно-неорганічних матеріалах
  • Люмінесцентні процеси та механізми перенесення енергії в композитних органічно-неорганічних матеріалах
  • Вплив розмірних ефектів та просторового обмеження на люмінесцентно-кінетичні параметри фосфорів та встановлення закономірностей цих процесів з можливістю керування їхніми спектральними властивостями
  • Розроблення методики ранньої діагностики ендогенної iнтоксикацiї хворих методом флуоресцентної спектроскопії у співпраці із колегами медиками

Навчальні дисципліни

Публікації

Монографія:

  • Релаксація високоенергетичних збуджень у нанорозмірних матеріалах / О.В. Гектін, А.С. Волошиновський, О.С. Заіченко, В.В. Вістовський, Т.С. Малий, А.В. Жишкович // Харків: “ІСМА”, 2018.– 217 ст.

Патенти:

  • Пат. 126248 Полімерний сцинтилятор / Т. Демків, В. Вістовський, А. Волошиновський, С. М’ягкота, Т. Малий, А. Пушак, О. Заіченко, Н. Мітіна, О. Шаповал / заявники: ЛНУ імені Івана Франка, НУ Львівська політехніка. – № 201800200, опубл. 05.01.2018, P. 1–6.
  • Пат. 133472 Спосіб ранньої діагностики післяпологових гнійно-запальних захворювань методом флуоресцентної спектроскопії / О. Булавенко, Л. Остап’юк, В. Рудь, А. Волошиновський, Т. Малий / заявник: Вінницький медичний університет імені М.І. Пирогова. – № 201810669, опубл. 10.04.2019, P. 1–3.

Основні наукові праці:

Біографія

Народився 24 квітня 1987 року в м. Сокаль. Закінчив фізичний факультет Львівського університету у 2009 р. У 2009-2010 рр. працював вчителем фізики та інформатики. У 2010-2013 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі експериментальної фізики. У жовтні 2014 р. захистив кандидатську дисертацію за темою “Випромінювальні рекомбінаційні процеси в широкозонних нанокристалах, активованих іонами рідкісноземельних елементів”. Опубліковано понад 70 наукових публікацій та видана у співавторстві монографія. У 2014 р. лауреат обласної премії талановитим молодим вченим і спеціалістам Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради. У 2014-2016 працював науковим співробітником, з жовтня 2016 р. – старшим науковим співробітником та керівником держбюджетної теми Фе-43Hp «Багатоколірні люмінесцентні наномаркери для біомедичних досліджень» для молодих вчених. Лауреат премії Президента України для молодих вчених 2018 року. Приймав участь у виконані гранту Президента України за конкурсним проектом (№ F75/166-2018) Державного фонду фундаментальних досліджень. З 2019 р. керівник держбюджетної теми для молодих вчених “Електронні та екситонні стани в новітніх напівпровідниках типу органічно-неорганічних перовськитів”. З вересня 2019 р. асистент кафедри експериментальної фізики. Державна іменна стипендія імені Романа Гурика (листопад 2020 р.). Доцент (2021)

Проекти

• Проєкт Фе43-Нр “Багатоколірні люмінесцентні наномаркери для біомедичних досліджень” (номер державної реєстрації 0116U008071, термін виконання: 01.09.2016 – 31.07.2018). Проєкт спрямовано на вирішення актуальних фізичних проблем створення люмінесцентних матеріалів на основі наноструктурованих систем для візуалізації біологічних процесів на клітинному рівні. Проєкт передбачає розробку нових багатоколірних люмінесцентних неорганічних наночастинок, активованих іонами лантанідів, які володітимуть вузькими спектрально-розділеними смугами люмінесценції у видимому діапазоні спектра, що забезпечить одночасне маркування декількох типів біологічних об’єктів в змішаних біокультурах. Отримані наночастинки мають стати основою для створення нанокомпозитів для розпізнавання та мічення мікроорганізмів, в тому числі, патогенних бактерій, а також цільової доставки ліків, що забезпечить створення сучасних методів діагностики та лікування.

• Проєкт Фе85-Нр “Електронні та екситонні стани в новітніх іонних напівпровідниках типу органічно–неорганічних перовськитів” (номер державної реєстрації 0119U002205, термін виконання: 01.01.2019 – 31.12.2021). Робота присвячена з’ясуванню природи електронних та екситонних станів, проявів розмірних та квантово-розмірних ефектів у органічно-неорганічних перовськитах типу ABX3. Проєкт передбачає вирощування монокристалів та наночастинок вкраплених в діелектричні матриці, синтез колоїдних наночастинок методами інверсного розчинення та низькотемпературними методами колоїдного синтезу. Проведення структурних, фазових та люмінесцентно-кінетичних досліджень кристалів, наночастинок та нанокомпозитів. Основна увага буде приділена з’ясуванню природи екситонних станів, залежностей енергії та часів релаксації електронних та екситонних збуджень від розмірів наночастинок, температури, тиску, умов синтезу, стану поверхні. Враховуючи значну енергетичну залежність України, результати є вкрай актуальними для цілеспрямованої розробки засобів перетворення сонячної енергії в електричну, новітніх джерел світла типу світлодіодів, лазерних світлодіодів, люмінесцентних міток та температурних детекторів біологічних об’єктів.

Нагороди

  • Лауреат премії Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради талановитим молодим вченим і спеціалістам у 2014 році.
  • Лауреат премії Президента України для молодих вчених за роботу “Нові люмінесцентні матеріали для реєстрації іонізуючого випромінювання” (автори –  Горбачова Т.Є., Реброва Н.В., Малий Т.С., Жишкович А.В.) у 2018 році.

Розклад