Навчальний план

Галузь знань – 0402 Фізико-математичні науки
Напрям підготовки – Астрономія 6.040206

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Атомна фізика 32 32 2:2 Іспит
Електродинаміка 32 32 2:2 Залік
Історія України 32 16 2:1 Іспит
Теоретична механіка і основи механіки суцільних середовищ 48 32 3:2 Іспит
Українська мова за професійним спрямуванням 6 10 0,4:0,6 Іспит
Фізичний практикум з атомної фізики 32 0:2 Залік
Фiзвиховання 32 0:2 Залік
Етика та естетика 16 16 1:1 Залік
Дифузна матерія у Всесвіті 16 16 1:1 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Електродинаміка 32 32 2:2 Іспит
Квантова механіка 48 32 3:2 Залік
Програмування в середовищі ОС Linux 32 32 2:2 Іспит
Фізичний практикум з ядерної фізики 32 0:2 Залік
Ядерна фiзика 32 32 2:2 Іспит
Фiзвиховання 32 0:2 Залік
Екологія 16 16 1:1 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Загальна астрофізика 32 32 2:2 Іспит
Історія української культури 16 16 1:1 Іспит
Квантова механіка 32 32 2:2 Іспит
Основи охорони праці 16 16 1:1 Іспит
Термодинаміка і статистична фізика 48 32 3:2 Залік
Філософія 16 32 1:2 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Залік
Економіка 8 8 0,5:0,5 Залік
Космічні телескопи 16 16 1:1 Залік
Вступ до фізики зоряних атмосфер 32 32 2:2 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Екологія 16 1:0 Залік
Політологія 16 16 1:1 Іспит
Практична астрофізика 16 16 1:1 Залік
Релятивістська астрофізика 32 32 2:2 Іспит
Теорія внутрішньої будови зір 32 32 2:2 Іспит
Теорія зоряних спектрів 48 32 3:2 Іспит
Термодинаміка і статистична фізика 32 32 2:2 Іспит
Фізика галактик 16 16 1:1 Залік
Фізика бінарних зоряних систем 16 16 1:1 Залік