Навчальний план

Галузь знань – 0402 Фізико-математичні науки
Напрям підготовки – Астрономія 6.040206

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності 16 16 1:1 Диф. залік
Електрика і магнетизм 48 64 3:4 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Залік
Математичний аналіз 32 48 2:3 Іспит
Основи векторного і тензорного аналізу 16 16 1:1 Іспит
Фізичний практикум з електрики 48 0:3 Залік
Фiзвиховання 32 0:2 Залік
Моральна культура спілкування та етикет 16 16 1:1 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Диференціальні та iнтегральні рiвняння 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова 64 0:4 Іспит
Методи математичної фізики 42 32 2,6:2 Залік
Оптика 48 64 3:4 Іспит
Теоретична механіка i основи механіки суцільних середовищ 32 16 2:1 Залік
Фізичний практикум з оптики 48 0:3 Залік
Фiзвиховання 32 0:2 Залік
Логіка 16 16 1:1 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Атомна фізика 32 32 2:2 Іспит
Електродинаміка 32 32 2:2 Залік
Методи математичної фізики 48 16 3:1 Іспит
Сферична астрономія 32 16 2:1 Залік
Теорiя iмовiрностей і математична статистика 8 8 0,5:0,5 Залік
Теоретична механіка i основи механіки суцільних середовищ 32 32 2:2 Іспит
Українська мова за професійним спрямуванням 6 10 0,4:0,6 Іспит
Фізичний практикум з атомної фізики 32 0:2 Залік
Фiзвиховання 32 0:2 Залік
Переклад науково-технічної літератури 8 8 0,5:0,5 Залік
Дифузна матерія у Всесвіті 16 16 1:1 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Електродинаміка 32 32 2:2 Іспит
Квантова механіка 48 32 3:2 Залік
Програмування в середовищі ОС Linux 32 32 2:2 Іспит
Фізичний практикум з ядерної фізики 32 0:2 Залік
Ядерна фiзика 32 32 2:2 Іспит
Фiзвиховання 32 0:2 Залік
Методи обробки спостережуваних даних 16 16 1:1 Залік
Фізика зір і газових туманностей 32 48 2:3 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Загальна астрофізика 32 32 2:2 Іспит
Історія української культури 16 16 1:1 Іспит
Квантова механіка 32 32 2:2 Іспит
Основи охорони праці 16 16 1:1 Іспит
Термодинаміка і статистична фізика 48 32 3:2 Залік
Філософія 16 32 1:2 Іспит
Сучаcні моделі влади 16 1:0 Залік
Космічні телескопи 16 16 1:1 Залік
Вступ до фізики зоряних атмосфер 32 32 2:2 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Екологія 16 1:0 Залік
Небесна механіка 32 16 2:1 Залік
Практична астрофізика 16 16 1:1 Залік
Релятивістська астрофізика 32 32 2:2 Іспит
Теорія внутрішньої будови зір 32 32 2:2 Іспит
Термодинаміка і статистична фізика 32 32 2:2 Іспит
Фізика бінарних зоряних систем 16 16 1:1 Залік
Фізика білих карликів 32 32 2:2 Іспит