Капустяник Володимир Богданович

Посада: завідувач кафедри фізики твердого тіла, директор Науково-технічного і навчального центру низькотемпературних досліджень (за сумісництвом)

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-47-72

Наукові інтереси

  • фазові переходи в кристалічних фероїках,
  • спектроскопія конденсованого стану,
  • фізика наноструктур

Навчальні дисципліни

Публікації

1. Оптико-спектральні методи в науково-технічній експертизі. Практикум (Львів, 2004; зі співавт.).
2. Kulyk В. Influence of Ag, Cu dopants on the second and third harmonic response of ZnO films / B. Kulyk, B. Sahraoui, V. Figa, B. Turko, V. Rudyk and V. Kapustianyk // J. Alloys and Comp. – 2009.-V.481.- P.819-825.
3. Kapustianyk V. Spectroscopic Study of the Low-Dimensional (C3H7NH3)2CdCl4 Crystal Irradiated with X-Rays / V. Kapustianyk, M. Panasyuk, M. Partyka, V. Rudyk, V. Tsybulskyy // Phys. Stat. Sol. (b). – 2009. – Vol. 246. – P. 1686–1691.
4. Kundys B. Multiferroicity and hydrogen-bond ordering in (C2H5NH3)2CuCl4 featuring dominant ferromagnetic interactions / B. Kundys, A. Lappas, M. Viret, V. Kapustianyk, V. Rudyk, S. Semak, Ch. Simon, I. Bakaimi // Phys. Rev. B. – 2010. – V. 81. – 224434. (6pp.)
5. Tkaczyk S.W. Low-dimensional Charge Transport of the Ferroic NH2(C2H5)4CoCl2Br2 Nanocrystals / S.W. Tkaczyk, I.V. Kityk, V. Rudyk, V. Kapustianyk // Physica E. – 2010. – V. 42. – P. 2124–2130.
6. Kulyk B. Optical Properties of ZnO/PMMA Nanocomposite Films / B. Kulyk, V. Kapustianyk, V. Tsybulskyy, O. Krupka, B. Sahraoui // Journal of Alloys and Compounds – 2010 V.502. – P. 24-27.
7. Kapustianyk V. Spectroscopic Studies of the Size Effects in the Absorption Spectra of (NH2(C2H5)2)2CuCl4 Nanocrystals Incorporated into the PMMA Photopolymer Matrix / V. Kapustianyk, M. Partyka, V. Rudyk, M. Piasecki, M.G. Brik, S. Tkaczyk, K. Ozga, K. Plucinski, S. Romanyshyn, I.V. Kityk // Journal of Alloys and Compounds. – 2010. – V. 493. – P. 26–30.
8. Капустяник В.Б. Прикладна спектроскопія. / В.Б. Капустяник, В.І. Мокрий. –Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2010. – 307 с.
9. Lakshminarayana G. Size and nonlinear optical effects of ferroic organic nanocomposites / G. Lakshminarayana, V. Kapustianyk, K. Ozga, V. Rudyk, I. Kityk, M. Brik, J. Berdowski, Z. Tylczynski // Applied Physics A. – 2011. – V. 104. – P. 721-726. (Impact Factor 1.76).
10. Kapustianyk V. Influence of Technological Factors on Conductivity and Dielectric Dispersion in ZnO Nanocrystalline Thin Films / V. Kapustianyk, Yu. Eliyashevskyy, B. Turko, Z. Czapla, S. Dacko, B. Barwinski // Journal of Alloys and Compounds. – 2012. – V. 531. – P. 64 69.
11. Ozga K. Optically Induced Anisotropy and Electrooptics in Ferroic Organic Nanocomposites / K. Ozga, G. Lakshminarayana, M. Szota, M. Nabialek, S. Tkaczyk, V. Kapustianyk, V. Rudyk, G. Myronchuk, S. Danylchuk, A. O. Fedorchuk // Optical and Quantum Electronics. – 2013. – V. 45. – P. 1115–1124.
12. Kapustianyk V. LEDs based on p-type ZnO nanowires synthesized by electrochemical deposition method / V. Kapustianyk, B. Turko, I. Luzinov, V. Rudyk, V. Tsybulskyi, S. Malynych, Yu. Rudyk, M. Savchak // Phys. Stat. Sol. (c). – 2014. – V. 11., No 9–10. – P. 1501–1504.

Біографія

kapustianik

Закінчив фізичний факультет Львівського університету у 1985 р.

У 2003 році захистив докторську дисертацію на тему “Оптико-спектральні і діелектричні властивості фероїків з алкіламін-катіоном”.

Основні напрями наукової роботи:

  • фазові переходи в кристалічних фероїках,
  • спектроскопія конденсованого стану,
  • фізика наноструктур.

Автор близько 400 публікацій. Протягом двох останніх років – найбільше цитований автор наукових публікацій на факультеті (https://www.researchgate.net/profile/V_Kapustianyk/stats).
Читає курси «Ядерна фізика», «Фізика фероїків», «Оптична спектроскопія», «Прикладна спектроскопія».

Розклад