Стадник Василь Йосифович

Посада: завідувач кафедри
кафедри загальної фізики

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-44-29

Електронна пошта: vasyl.stadnyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • рефрактивні параметри (показники заломлення, двопроменезаломлення, спектри пропускання й поглинання, п’єзооптичні властивості) механічно вільних й затиснутих одновісними тисками кристалів, що володіють сукупністю фазових переходів;
 • кристалооптика фероїків;
 • фазові перетворення у кристалічних діелектриках;
 • фізика несумірних фаз;
 • фізика низьких температур.

 

Науковий керівник шістьох кандидатських дисертаційних робіт:

 1. Тузяк М. Р. “Оптико-спектральні характеристики одновісно затиснутих кристалів сульфату калію” (Львів, 2009);
 2. Когут З. О. “Електронна поляризовність одновісно  навантажених кристалів K2ZnCl4 з несумірною фазою” (Львів, 2012);
 3. Кірик Ю. І. “Рефрактивні параметри одновісно затиснутих домішкових кристалів групи ТГС” (Львів, 2013);
 4. Кашуба О. З. “Вплив одновісних тисків на оптико-спектральні властивості кристалів типу ABSO4 (Львів, 2015).
 5. Рудиш М. Я. “Оптико-електронні властивості кристалів літій амоній сульфату під дією одновісних тисків”.
 6. Щепанський П. А. “Особливості зонної структури та оптичні характеристики кристалів з ізотропною точкою”.

Навчальні дисципліни

Вибрані публікації

Статті:

 1. Andrievskii B. V. Electronic band structure and influence of uniaxial stresses on the properties of K2SO4 crystals: ab initio study / B. V. Andrievskii, M. Jaskolski, V. Yo. Stadnyk  [et al.]  // Computatioanal Materials Science. – 2013. – Vol. 79. – P. 442–447.
 2. Stadnyk V. Y. Piezo_Optic Properties of K2SO4 Crystals / V. Y. Stadnyk, O. Z. Kashuba, R. S. Brezvin [et al.] // Crystallography Reports. – 2014. – Vol. 59, No. 1. – Р. 101–104.
 3. Rudysh М. Ya. Energy band structure of LiNH4SO4 crystals / М. Ya. Rudysh, V. Yo. Stadnyk, R. S. Brezvin, P. А. Shchepanskyi // Physics of the Solid State. – 2015. – Vol. 57, No. 1. – P. 53–58.
 4. Кurlyak V. Yu. Piezooptic properties of incommensurately modulated Rb2ZnCl4 crystals / V. Yu. Кurlyak, V. Yo. Stadnyk, O. V. Bovgyra, V. B. Stakhura // Optics and Spectroscopy. – 2015. – Vol. 118, № 4. – P. 547–551.
 5. Stadnyk V. Yo. Piezooptic properties of LiNH4SO4  crystals / V. Yo. Stadnyk, R. S. Brezvin, М. Ya. Rudysh  [et al.] // Crystallography Reports. – 2015. – Vol. 60, № 3. – P. 388–392.
 6. Кurlyak V. Yu. Temperature-pressure phase diagram of Rb2ZnCl4 crystals / V. Yu.Кurlyak, V. Yo. Stadnyk, V. B. Stachura // Journal of Applied Spectroscopy. – 2015. – Vol. 82, № 2. – P. 228–233.
 7. Andriyevskyy B. Influence of uniaxial stresses on electronic and optical properties of β-K2SO4 crystal / B. Andriyevskyy, M. Jaskólski, V. Y. Stadnyk [et al.] // Materials Science-Poland. DOI: 10.15.15/msp-2015–0014.
 8. Andriyevsky B. Electronic band structure and optical properties of ferroelectric TGS, TGSe and TGFB crystals / B. Andriyevsky, V. Yu. Kurlyak, V. Y. Stadnyk [et al.] // Materials Chemistry and Physics. – 2015. – Vol. 162.  – P. 787–793.
 9. Andriyevsky B. Electronic band structure and related properties of Rb2ZnCl4crystals at different hydrostatic pressures / B. Andriyevsky, V. Yu. Kurlyak, V. Y. Stadnyk [et al.] // Computational Materials Scince – 2015. – Vol. 111. – P. 257–262.
 10. Kurlyak V. Yu. Birefringence of mechanically stressed Rb2ZnCl4 crystals / V. Yu. Kurlyak, V. Y. Stadnyk, V. Stakhura, Z. O. Kohut // Crystallography Reports. – 2015. – Vol. 60, № 6. – P. 929–934.
 11. Kurlyak V. Yu. Optical properties of D-serine doped TGS crystals for pyroelectric sensors / V. Yu. Kurlyak, V. Y. Stadnyk, B. V. Andriyevsky [et al.] // Materials Science Poland. – 2015. – Vol. 33(4). – P. 692–698.
 12. Kurlyak V. Yu. The temperature changes of refractive indices and thickness of doped triglycine sulfate crystals / V. Yu. Kurlyak, V. Y. Stadnyk, V. M. Gaba [et al.]  // Journal of Applied Spectroscopy. – 2016. – Vol. 83, № 3. – P. 472–477.

 

Наукова біографія

Закінчив з відзнакою фізичний факультет Львівського державного університету (ЛДУ) імені Івана Франка в 1985 році. Отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Оптичні і оптико-електронні системи” і здобув кваліфікацію інженер-оптик-дослідник.

1985–1986 роки працював інженером Науково-дослідної частини ЛДУ імені Івана Франка.

1986–1987 роки – інженер кафедри експериментальної фізики.

1987–1990 роки був аспірантом кафедри експериментальної фізики ЛДУ імені Івана Франка.

В 1990 році захистив кандидатську дисертацію Електронна поляризованість кристалів групи А2ВХ4 із неспівмірними фазами”. Присуджено науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності фізика твердого тіла.

1990–1991 роки працював молодшим науковим співробітником, 1991–1992 роки – старшим науковим співробітником Науково-дослідної частини ЛДУ імені Івана Франка.

1992–1999 роки працював асистентом,  1999–2007 роки – доцентом кафедри експериментальної фізики ЛДУ імені Івана Франка (з 11 жовтня 1999 року Львівського національного університету (ЛНУ) імені Івана Франка).

В 1999 році присуджено вчене звання доцента кафедри експериментальної фізики.

В 2006 році захистив докторську дисертацію Баричні зміни рефрактивних параметрів діелектричних кристалів”. Присуджено науковий ступінь доктора фізико-математичних наук зі спеціальності фізика напівпровідників і діелектриків.

2007–2008 роки працював доцентом, 2008–2016 роки – професором кафедри фізики твердого тіла ЛНУ імені Івана Франка.

В 2011 році присуджено вчене звання професора кафедри твердого тіла.

З травня 2016 року завідувач кафедри загальної фізики ЛНУ імені Івана Франка.

Був науковим керівником 4 захищених дисертаційних робіт.  На даний час керує науковими роботами 2 аспірантів кафедри загальної фізики 2-го року навчання.

Керівник держбюджетної теми Фз-53Ф “Нові матеріали функціональної електроніки на основі напівпровідникових та діелектричних кристалів груп А4ВХ6 та А2ВХ4(01.01.2017 – 31.12.2019)Автор понад 260 наукових публікацій.

Навчально-методичний доробок: 2 монографії та 3 навчальні посібника.

Проекти

Керівник держбюджетної теми Фз-53Ф “Нові матеріали функціональної електроніки на основі напівпровідникових та діелектричних кристалів груп А4ВХ6 та А2ВХ4(01.01.2017 – 31.12.2019).

Мета роботи: розробка фундаментальних основ технології та синтезу наноструктурованих матеріалів на основі кристалів А2ВХ4 та А4ВХ6, у т.ч. тих, що володіють інверсією знаку двопроменезаломлення та мають високу анізотропію фізичних характеристик; дослідження параметрів комірки, просторової групи симетрії, спектрів пропускання, відбивання та поглинання; температурних і спектральних змін показників заломлення, двопроменезаломлення, оптичної активності та дихроїзму.

У роботі передбачається дослідити структурні перетворення, вплив заміщення елементів структури на оптичні властивості, а також вплив зовнішніх чинників (тиск, температура, електричні та магнітні поля, опромінення) на зміну електронних властивостей об’ємних кристалів і нанокристалів.

Методичні матеріали

Монографії:

 1. Стадник В. Й. Рефрактометрія кристалів з несумірними фазами : монографія / В. Й. Стадник, В. М. Габа. – Львів : Ліга-Прес, 2010. – 352 с.
 2. Стадник В. Й. Електронна поляризовність фероїків : монографія / В. Й. Стадник, М. О. Романюк, Р. С. Брезвін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 306 с.

 

Навчальні посібники:

 1. Стадник В. Й. Оптика, елементи атомної та ядерної фізики : навч. посіб. : [для студ. вищ. навч. закл. (гриф МОН України)] / В. Й. Стадник. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 360 с.
 2. Франів А. Фізика низьких температур : навч. посіб. [для студ. стар. курсів і аспір. фіз. спец. у-тів] / А. Франів, В. Стадник, В. Курляк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 362 с.
 3. Стадник В. Й. Фізика діелектриків : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл. (гриф МОН України)] / В. Й. Стадник, В. Б. Капустяник. – Львів (у видавництві).

Розклад