Стадник Василь Йосифович

Посада: завідувач кафедри
кафедри загальної фізики

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-44-29

Електронна пошта: vasyl.stadnyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • рефрактивні параметри (показники заломлення, двопроменезаломлення, спектри пропускання й поглинання, п’єзооптичні властивості) механічно вільних й затиснутих одновісними тисками кристалів, що володіють сукупністю фазових переходів;
 • кристалооптика фероїків;
 • фазові перетворення у кристалічних діелектриках;
 • фізика несумірних фаз;
 • фізика низьких температур.

Науковий керівник шістьох кандидатських дисертаційних робіт:

 1. Тузяк М. Р. “Оптико-спектральні характеристики одновісно затиснутих кристалів сульфату калію” (Львів, 2009);
 2. Когут З. О. “Електронна поляризовність одновісно  навантажених кристалів K2ZnCl4 з несумірною фазою” (Львів, 2012);
 3. Кірик Ю. І. “Рефрактивні параметри одновісно затиснутих домішкових кристалів групи ТГС” (Львів, 2013);
 4. Кашуба О. З. “Вплив одновісних тисків на оптико-спектральні властивості кристалів типу ABSO4” (Львів, 2015).
 5. Рудиш М. Я. “Оптико-електронні властивості кристалів літій амоній сульфату під дією одновісних тисків”.
 6. Щепанський П. А. “Особливості зонної структури та оптичні характеристики кристалів з ізотропною точкою”.

Навчальні дисципліни

Вибрані публікації

Статті:

 1. Andriyevsky B. Electronic band structure and influence of uniaxial stresses on the properties of K2SO4 crystals: ab initio study / B. Andriyevsky, M. Jaskólski, V. Y. Stadnyk  [et al.]  // Computatioanal Materials Science. – 2013. – Vol. 79. – P. 442–447.
 2. Stadnyk V. Y. Piezo-optic properties of K2SO4 crystals / V. Y. Stadnyk, O. Z. Kashuba, R. S. Brezvin [et al.] // Crystallography Reports. – 2014. – Vol. 59, No. 1. – Р. 101–104.
 3. Rudysh М. Ya. Energy band structure of LiNH4SO4 crystals / М. Ya. Rudysh, V. Yo. Stadnyk, R. S. Brezvin, P. А. Shchepanskyi // Physics of the Solid State. – 2015. – Vol. 57, No. 1. – P. 53–58.
 4. Кurlyak V. Yu. Piezo-optical properties of incommensurately modulated Rb2ZnCl4 crystals /  V. Yu. Кurlyak,   V. Y. Stadnyk, O. V. Bovgira, V. B. Stakhura // Optics and Spectroscopy. – 2015. – Vol. 118, № 4. – P. 547–551.
 5. Stadnyk V. Yo. Piezo-optic properties of LiNH4SO4  crystals / V. Yo. Stadnyk, R. S. Brezvin, М. Ya. Rudish  [et al.] // Crystallography Reports. – 2015. – Vol. 60, № 3. – P. 388–392.
 6. Кurlyak V. Yu. Temperature-pressure phase diagram for Rb2ZnCl4 crystals / V. Yu. Кurlyak, V. Yo. Stadnyk, V. Stachura // Journal of Applied Spectroscopy. – 2015. – Vol. 82, № 2. – P. 228–233.
 7. Andriyevsky B. Influence of uniaxial stresses on electronic and optical properties of β-K2SO4 crystal / B.  Andriyevsky, M.  Jaskólski, V. Y.  Stadnyk [et al.] // Materials Science-Poland. – 2015. – Vol. 33,   № 1. – P. 11–17.
 8. Andriyevsky B. Electronic band structure and optical properties of ferroelectric TGS, TGSe and TGFB crystals / B. Andriyevsky, V. Yu. Kurlyak, V. Yo. Stadnyk [et al.] // Materials Chemistry and Physics. – 2015. – Vol. 162.  – P. 787–793.
 9. Kurlyak V. Yu. Birefringence of mechanically stressed Rb2ZnCl4 crystals / V. Yu. Kurlyak, V. Yo. Stadnyk, V. B. Stakhura, Z. O. Kohut // Crystallography Reports. – 2015. – Vol. 60, № 6. – P. 929–934.
 10. Kurlyak V. Yu. Optical properties of D-serine doped TGS crystals for pyroelectric sensors / V. Yu. Kurlyak, V. Yo. Stadnyk, B. V. Andriyevsky [et al.] // Materials Science-Poland. – 2015. – Vol. 33, № 4. – P. 692–698.
 11. Kurlyak V. Yu. The temperature changes of refractive indices and thickness of doped triglycine sulfate crystals / V. Yu. Kurlyak, V. Y. Stadnyk, V. M. Gaba [et al.]  // Journal of Applied Spectroscopy. – 2016. – Vol. 83, № 3. – P. 472–477.
 12. Andriyevsky B. Electronic band structure and related properties of Rb2ZnClcrystals at different hydrostatic pressures / B. Andriyevsky, V. Kurlyak, V. Stadnyk [et al.] // Computational Materials Scince. – 2016. – Vol. 111. – P. 257–262.
 13. Rudysh M. Ya. Ionicity and birefringence of α-LiNH4SO4 crystals: ab initio DFT study, X-ray spectroscopy measurements / M. Ya. Rudysh, M. G. Brik, O. Y. Khyzhun [ V. Yo. Stadnyk and et al.] // Royal Society of Chemistry Advances.– 2017. – Vol. 7. – P. 6889–6901.
 14. Stadnyk V. Y. Rerfactometry of Rb2ZnCl4 crystals under uniaxial pressure / V. Y. Stadnyk, V. B. Stakhura, B. V. Аndrievskii // Оptics and Spectroscopy. – 2017. – Vol. 122, № 6. – P. 995–1001.
 15. Shchepanskyi P. A. Structure and optical anisotropy of K1.75(NH4)0.25SO4 solid solution / P. A. Shchepanskyi, O. S. Kushnir, V. Yo. Stadnyk [et al.] // Ukr. Journ. Phys. Optics. – 2017.– Vol. 18, № 4. – P. 187–196.

Наукова біографія

Закінчив з відзнакою фізичний факультет Львівського державного університету (ЛДУ) імені Івана Франка в 1985 році. Отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Оптичні і оптико-електронні системи” і здобув кваліфікацію інженер-оптик-дослідник.

1985–1986 роки працював інженером Науково-дослідної частини ЛДУ імені Івана Франка.

1986–1987 роки – інженер кафедри експериментальної фізики.

1987–1990 роки був аспірантом кафедри експериментальної фізики ЛДУ імені Івана Франка.

В 1990 році захистив кандидатську дисертацію Електронна поляризованість кристалів групи А2ВХ4 із неспівмірними фазами”. Присуджено науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності фізика твердого тіла.

1990–1991 роки працював молодшим науковим співробітником, 1991–1992 роки – старшим науковим співробітником Науково-дослідної частини ЛДУ імені Івана Франка.

1992–1999 роки працював асистентом, 1999–2007 роки – доцентом кафедри експериментальної фізики ЛДУ імені Івана Франка (з 11 жовтня 1999 року Львівського національного університету (ЛНУ) імені Івана Франка).

В 1999 році присуджено вчене звання доцента кафедри експериментальної фізики.

В 2006 році захистив докторську дисертацію Баричні зміни рефрактивних параметрів діелектричних кристалів”. Присуджено науковий ступінь доктора фізико-математичних наук зі спеціальності фізика напівпровідників і діелектриків.

2007–2008 роки працював доцентом, 2008–2016 роки – професором кафедри фізики твердого тіла ЛНУ імені Івана Франка.

В 2011 році присуджено вчене звання професора кафедри твердого тіла.

З травня 2016 року завідувач кафедри загальної фізики ЛНУ імені Івана Франка.

Керівник двох наукових тем: держбюджетної теми Фз-53Ф “Нові матеріали функціональної електроніки на основі напівпровідникових та діелектричних кристалів груп А4ВХ6 та А2ВХ4” та госпдоговірної теми Ф76/77-2017 “Синтез нового класу кристалічних матеріалів групи А2ВХ4 та дослідження перспектив їх ефективного застосування у приладах управління електромагнітним випромінюванням”. Автор 280 наукових публікацій.

Був науковим керівником 4 захищених дисертаційних робіт.  На даний час керує науковими роботами 2 аспірантів кафедри загальної фізики 3-го року навчання.

Навчально-методичний доробок: 2 монографії та 3 навчальні посібника.

Проекти

Професор Стадник В. Й. є керівником двох наукових тем: держбюджетної теми Фз-53Ф “Нові матеріали функціональної електроніки на основі напівпровідникових та діелектричних кристалів груп А4ВХ6 та А2ВХ4(01.01.2017 – 31.12.2019) та госпдоговірної теми Ф76/77-2017 “Синтез нового класу кристалічних матеріалів групи А2ВХ4 та дослідження перспектив їх ефективного застосування у приладах управління електромагнітним випромінюванням” (30.08.2017 – 31.12.2017).

Держбюджетна тема Фз-53Ф “Нові матеріали функціональної електроніки на основі напівпровідникових та діелектричних кристалів груп А4ВХ6 та А2ВХ4”:

Мета роботи: розробка фундаментальних основ технології та синтезу наноструктурованих матеріалів на основі кристалів А2ВХ4 та А4ВХ6, у т.ч. тих, що володіють інверсією знаку двопроменезаломлення та мають високу анізотропію фізичних характеристик; дослідження параметрів комірки, просторової групи симетрії, спектрів пропускання, відбивання та поглинання; температурних і спектральних змін показників заломлення, двопроменезаломлення, оптичної активності та дихроїзму.

У роботі передбачається дослідити структурні перетворення, вплив заміщення елементів структури на оптичні властивості, а також вплив зовнішніх чинників (тиск, температура, електричні та магнітні поля, опромінення) на зміну електронних властивостей об’ємних кристалів і нанокристалів.

Синтезовано кристали LiNH4SO4 α- та β-модифікацій, кристали з несумірною фазою Rb2ZnCl4 (ТХЦР), а також тверді розчини заміщення InxTl1–хІ. Досліджено вплив одновісних напружень на спектральні та температурні зміни показників заломлення ni кристалів ТХЦP. Установлено, що в досліджуваному спектральному та температурному діапазонах дисперсія ni(λ) механічно вільних і затиснутих кристалів нормальна. Вивчено баричні зміни ni, розраховані кристалоооптичні параметри механічно деформованих кристалів. Розраховано зонно-енергетичну структуру кристалів ЛАС. Як кількісну міру дисперсії електронних рівнів розглянуто ефективну масу носіїв заряду, отриману для вершини валентної зони та дна зони провідності. Використовуючи розраховані повні та парціальні густини станів, встановлено генезис розрахованих зон.

Опубліковано 7 статей у журналах з імпакт-фактором, 6 тез доповідей у матеріалах міжнародних конференцій, що індексуються Scopus, отримано 1 патент України на корисну модель, захищено дисертаційну роботу М. В. Коваленко “Електронна енергетична структура, оптико-спектральні та сенсорні властивості наноструктур на основі ZnO” (науковий керівник – доц. О. В. Бовгира, спеціальність – 01.04.10 “фізика напівпровідників і діелектриків”).

Госпдоговірна тема “Синтез нового класу кристалічних матеріалів групи А2ВХ4 та дослідження перспектив їх ефективного застосування у приладах управління електромагнітним випромінюванням”:

Синтезовано кристали LiNH4SO4 (ЛАС), K1.75(NH4)0.25´SO4) (КАС) та (NH4)2SO4 (СА) хорошої оптичної якості, визначено їх просторову групу симетрії та параметри елементарної комірки; досліджено дисперсійні та температурні залежності показників заломлення nі(λ) та двопроменезаломлення Δnі(λ) цих кристалів; для кристала КАС на довжині хвилі λ=500 нм за температур T01≈541 K і T02≈589 K виявлені дві ізотропні точки, які відповідають рівностям показників заломлення nz=ny і nz=nx; побудовані температурно-спектрально-баричні діаграми ізотропного стану кристала K1,75(NH4)0,25SO4, які дозволяють знайти співвідношення між деформаціями оптичної індикатриси, зумовлені змінами температури, одновісного стискання або довжини хвилі; запропоновано використовувати кристали LiNH4SO4 та K1,75(NH4)0,25SO4 як нові кристали з ізотропною точкою в доступних температурному та спектральному діапазонах.

За результатами опубліковано 2 статті у журналах з імпакт-фактором та підготовлено до друку 1 статтю; 2 тез доповідей у матеріалах міжнародних конференцій, що індексуються Scopus.

Методичні матеріали

Монографії:

 1. Стадник В. Й. Рефрактометрія кристалів з несумірними фазами : монографія / В. Й. Стадник, В. М. Габа. – Львів : Ліга-Прес, 2010. – 352 с.
 2. Стадник В. Й. Електронна поляризовність фероїків : монографія / В. Й. Стадник, М. О. Романюк,     Р. С. Брезвін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 306 с.

Навчальні посібники:

 1. Стадник В. Й. Оптика, елементи атомної та ядерної фізики : навч. посіб. : [для студ. вищ. навч. закл. (гриф МОН України)] / В. Й. Стадник. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 360 с.
 2. Франів А. Фізика низьких температур : навч. посіб. [для студ. стар. курсів і аспір. фіз. спец. у-тів] / А. Франів, В. Стадник, В. Курляк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 362 с.
 3. Стадник В. Й. Фізика діелектриків : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл. (гриф МОН України)] / В. Й. Стадник, В. Б. Капустяник. – Львів (у видавництві).

Розклад