Григорчак Орест Іванович

Наукові інтереси

статистична фізика; конденсація Бозе-Айнштайна; три- і чотиричастинкові кореляції в теорії багатобозонних систем

Навчальні дисципліни

Публікації

Розклад