Ровенчак Андрій Адамович

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-41-83

Електронна пошта: andrij.rovenchak@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: ktf.franko.lviv.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Наукові інтереси

статистична фізика; конденсація Бозе–Айнштайна; системи з дробовою статистикою; термодинамічний та теоретико-польові підходи до вивчення слабковзаємодіючих бозонів; кількісні методи в лінгвістиці; вивчення систем письма; історія науки

Навчальні дисципліни

Публікації

Статті

 

Книги:

      А. А. Ровенчак, Екзотичні статистики.
(Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018).
Подано низку узагальнень традиційних квантових статистик Бозе–Айнштайна та Фермі–Дірака. Проаналізовано підходи з боку статистичної фізики і квантової механіки. Розглянуто статистики Джентіле, Поліхронакоса, Голдейна–Ву, Цалліса та інші неекстенсивні узагальнення, парастатистику Ґріна, q-деформації, а також еніонну статистику та квантовий ефект Голла. Окремі розділи присвячено встановленню відповідності між різними типами статистик та математичному апаратові теорії груп і алґебр.
Для студентів та аспірантів фізико-математичних спеціальностей і для самоосвіти.
     FBS-cover А. А. Ровенчак, Фізика бозе-систем.
(Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015).
Мета пропонованого посібника — ознайомити читачів із фізичними явищами, що відбуваються у квантових рідинах і газах, та з методами їх дослідження на математичному рівні. Матеріал умовно поділено на дві частини. Першу присвячено аналізові властивостей ідеального бозе-газу, а друга стосується взаємодіючих систем бозонів. Увагу зокрема звернено на процеси в рідкому гелії-4 та методику вивчення сильнорозріджених систем лазерно-охолоджених атомів лужних металів. Посібник також включає ориґінальні авторські дослідження. Відповідні питання є особливо актуальними з огляду на останні експериментальні успіхи в галузі фізики бозонних систем, яка зараз активно розвивається у провідних наукових центрах світу.
Для студентів та аспірантів фізико-математичних спеціальностей і для самоосвіти.
    MMF-cover С. С. Піх, О. М. Попель, А. А. Ровенчак, І. І. Тальянський, Методи математичної фізики.
(Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011).
Пропонований підручник містить виклад частини математичних методів, які необхідно засвоїти студентам фізичних і споріднених з ними спеціальностей, щоб мати змогу оволодіти усталеним університетським курсом теоретичної фізики. Матеріал складається з шести розділів: “Теорія функцій комплексної змінної”, “Елементи операційного числення. Інтеґральні перетворення”, “Узагальнені функції”, “Рівняння математичної фізики”, “Спеціальні функції”, “Елементи варіаційного числення”. Такий перелік, із незначними змінами, становить основу стандартного курсу з методів математичної фізики в більшості провідних університетів світу. Основна мета підручника — навчити користуватися методами математичної фізики для розв’язування різноманітних фізичних задач. Таке прагматичне спрямування зумовило відбір матеріалу. Водночас автори намагалися зробити виклад якомога дохідливішим і уникали заглиблення у суто математичні питання, які не є конче необхідними, щоб виконати завдання курсу.
Для студентів та аспірантів фізико-математичних спеціальностей університетів і для самоосвіти.
Zadachi-TM-cover Збірник задач з теоретичної механіки / М. В. Блажиєвська, А. А. Ровенчак, Н. А. Сідлецька, М. М. Стецко, В. М. Ткачук, Т. В. Фітьо (Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011).
Збiрник складається з восьми роздiлiв. Початок кожного роздiлу супроводжується коротким теоретичним вступом, у якому викладенi основнi означення, твердження та необхiднi формули. Збiрник мiстить вiдповiдi до усiх задач. Складнiшi задачi супроводжуються вказiвками та подекуди повними розв’язками.Для студентiв та аспiрантiв фiзико-математичних спецiальностей унiверситетiв.
AWS_en-cover A. Rovenchak, J. M. Glavy, African writing systems of the modern age: the Sub-Saharan region: First English Edition (revised and expanded from the original Ukrainian edition).
(New Haven; Buena Park; New Rochelle; London; Lviv; Abidjan: Athinkra LLC, 2011).
An overview of indigenous African writing systems is presented. In the book, thirty-six scripts of the Sub-Saharan region are briefly described and analyzed. They are: Vai, Mende, Loma, Kpelle, Bambara, Bamum, Eghap (Bagam), Bassa (Vah), Nko, Wolof Garay, Hausa Raina Kama and Hausa Salifou (Gobiri), Tafi, Somali scripts Osmanya, Gadabuursi, and Kaddariya, Oromo, Amharic script of Emperor Menelik, Nubian Kenzi script of Al-Daboodi, Nubian script of El Tayeb Saeed, Beria script, Crocker’s Bassa syllabary, Obɛri Ɔkaimɛ, Yorùbá ‘Holy’ Writing, Mandombe, Fula Ba and Fula Dita, Bété, Edo, Nwagu Aneke syllabary, Wolof alphabet of Saliou Mbaye, Aka Umuagbara, Ngamga’s Kii writing, Yorùbá script FaYé, Mwangwego script, and Ndebe Igbo script. The symbol charts with values are given for each script.

 

Біографія

(12.XI.1976, м. Львів) — фізик-теоретик, канд. фіз.-мат. наук (Самоузгоджений розрахунок міжатомних потенціалів та термодина­мічних функцій гелію-4 в надплинній і нормальній фазах, 2003), доц. (2007); д-р фіз.-мат. наук (Статистика Бозе і дробові статистики в теорії багаточастинкових систем і суміжних задачах, 2016), проф. (2018). Закінчив фіз. ф‑т Львів. ун-ту (1998). У 1998–2001 аспірант, у 2001–2005 асист., 2005–2017 доцент, з 2018 професор кафедри теор. фізики; 2003–2006 заст. декана фізичного ф‑ту Львів. ун-ту.

Проекти

Розклад